Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Varpas : literaturos, politikos ir mokslo menesinis laikrasztis : [žurnalas] / atsakantis redytojis Martynas Jankus
Išleidimo duomenys:
Tilžė : Susivienyjimas Lietuvos intelijentu, 1889-1905
Apimtis:
23-30 cm
Pastabos:
Paantr.: literaturos, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1890-1896, 1900-1903; literaturos, politikos ir mokslo dvimėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1897-1899; politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1904-1905
Red.: Kristupas Voska (ats. red.), 1892, Nr. 4/5-1894, Nr. 12; [Juozas Adomaitis-Šernas], 1890; [Jonas Kriaučiūnas], 1891, Nr. 1-1895, Nr. 5; Jurgis Lapinas (J. Lapinas) (ats. red.), 1895-1905; [Stasys Matulaitis], 1895, Nr. 6-1896; [Kazys Grinius], 1896, Nr. 1-2; 1899, Nr. 6; 1900, Nr. 1; 1905, Nr. 11/12; [Vincas Kudirka], 1897, Nr. 1-1899, Nr. 4; [Juozas Bagdonas], 1899, Nr. 5-1901, Nr. 12; 1904-1905; [Vincas Kapsukas (red. padėjėjas)], 1902-1903; [Jurgis Šaulys], 1904, Nr. 9/10-1905, Nr. 11/12; [Povilas Višinskis], 1905; [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (dalinė red.)]; [Jonas Vileišis]
Red. komisija: [Juozas Adomaitis-Šernas; Jonas Gaidamavičius; Vincas Kudirka], 1889
Išleid. vieta: Ragainė, 1889, Nr. 4-1890, Nr. 7; Tilžė, 1890, Nr. 8-1905, Nr. 11/12
Leidėjai: Lietuvos mylėtojai, 1890, Nr. 1
Dalis teksto got. šriftu, 1890, Nr. 8, 1903, Nr. 3, 1904, Nr. 8
Atnaujintas 1913-1914, 1918, 1920-1921, 1924, 1926, 1931-1932 ir vėliau. 1898-1899 kaip priedas buvo siunčiama „Tėvynė“, bet tik Prūsijoje
Klaida numeracijoje: 1889, Nr. 2 (sausis [i.e. vasaris])
Su met. turinio r-klėmis, 1896-1899
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 06 18
Mėnesinis, 1889-1896, 1900-1905
Dvimėnesinis, 1897-1899
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Dp86
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai