Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Vilniaus kalendorius…
Antraštė:
1915 metams : 10-ieji m.
Išleidimo duomenys:
[Vilnius : „Lietuvos ūkininko“ red.], 1914
Apimtis:
XXVII, [2], 68 p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Virš. antr.: „Lietuvos ukininko“ Vilniaus kalendorius 1915
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
P. 65-67: „Platinkite „Varpo“, „Ukininko“, „Lietuvos ukininko“ ir „Lietuvos žinių“ išleistas knygeles“ (70 pavad.)
T u r i n y j e: 1915 metai. - [Kalendorius]. - P. Vaičaitis. „Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu…“ ; Man vis-taip pat: „Nors karčią tulžį gert man duoda…“ : [eilėraščiai]. - Žemaitė. Nelaimė : [apsakymas]. - P. Dailidė. Žinau aš šalelę: „Žinau aš šalelę, kur saulė nešildo…“ : [eilėraštis] / Pr. Dail. - V. Butautas. Kaip aš ėjau į Prusus / papasakojo V. Butautas ; užrašė K. Ralys. - A. Garmus. Motyna ir jos rupesčiai pas gyvulius. - S. Brazys. Apžvalga (1-X 1913 m. iki 1-X 1914 m.) / Sg. Brazys. - M. Untulis. Karas ; Dešimtus metus pradedant / M.U. - Žinios-žinutės / surinko K.G. [K. Grinius]. - J. Kalninis. Gimtojo krašto tyrinėjimas. - Mokyklos. - L. Noreika. Prusai ir lietuviai / L.N.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000055052
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Ralys, Kazimieras, 1885-1958
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 10/914, C 11784
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/639 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3403, LR 3413, LR 4780, ST 1109
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 80831
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Vi 171
Klaipėdos universiteto b-ka : 050 Vi-171
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4062
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 19/139
Šiaulių „Aušros” muziejus
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 5134/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 36515/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai