Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
„Prietelius“ : kalendorius…
Antraštė:
1913 metams
Išleidimo duomenys:
1912 (Vilnius : Martyno Kuktos sp. : tekstas rinkta Strazdų ir Vėgėlės raidėmis)
Apimtis:
[2], 125, [19] p. : iliustr. ; 23 cm
Pastabos:
P. 1-25, 28-32 nenumeruoti
P. 31: „Kazimiero Rutskio buv. Juozapo Zavadzkio knygynas Kaune… išleistos sekančios knygos“ (11 pavad.); p. 2 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti šias lietuviškas knygas“ (11 pavad.)
T u r i n y j e: Metai 1913. - [1913 m. kalendorius]. - Žymiosios žydų šventės. - Užtemimai. - Oro spėjimas 1913 metams. - L. Gira. Ant kryžkelio: „Vai, tu, sakal-sakalėli…“ ; Myliu aš Velykas: „Myliu aš Velykas! ir kas jų nemyli!.“ : [eilėraščiai]. - S. Tijūnaitis. Į šviesą : [apsakymas]. - Marytė : [apsakymas] / vertė A. Musteikis [A. Vėgėlė]. - J. Mikuckis. Draugui už okeano: „Gal liūdna tau, drauguži mano…“ : [eilėraštis]. - A. Vėgėlė. Keli žodžiai apie javų mainymą / (pagal Liustą) ; M-kis. - Patarimai. - „Saulės“ namai. - Juokai. - Draugijos : [lietuvių draugijos Vilniaus, Kauno, Suvalkų gubernijose]. - Mokyklos. - Musų fabrikai. - Šelptini fondai. - Vilnius. - Kaunas. - Lietuvių laikraščiai Lietuvoj ir apskritai Rusijos ribose. - Adresų lapas. - Mokesčiai. - Geležinkeliai. - Geležinkelių linijos Lietuvoje ir Kurše. - Bilietų kainos už pravažiavimą ir už daiktus (bagažas) Rusijos geležinke[lyje]. - Paštas. - Telegramų mušimas. - Prekymečiai Kauno gubernijoj. - Prekymečiai Suvalkų gubernijoj. - Prekymečiai Vilniaus gubernijoj. - Prekymečiai Prusų Lietuvoje
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000055636
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Zawadzki, Józef, 1781-1838
Rutski, Kazimierz, 1867-1945
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 51/912
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1225 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4423, MŠ 3428
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4310
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/217
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 0127
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai