Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Sabaliauskas, Adolfas (1873-1950)
Antraštė:
Štai tavo motyna! : skaitymai gegužės mėnesiui ir ražančiaus paslaptįs spalių mėnesiui / Žalia Rūta
Išleidimo duomenys:
[S.l. : s.n.], 1911 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
93, [1] p. : iliustr., natos ; 17 cm
Pastabos:
Aprobavo vyskupijos cenz. kun. V. Dvaranauskas, vysk. A. Karosas (Antonius) ir sekr. J. Grajauskas (Grajewski) Seinuose 1911-03-13 (lot.)
P. 4 (virš.): „Šaltinio“ knygyne (Seinai…), tarp kitų galima gauti šios knygos“ (30 pavad.)
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000056296
ISSN,ISBN,ISMN:
0,25 rb
UDK:
232.931.8
248.159.4
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 146/911, A 11232
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2241 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5292, LR 10407
Klaipėdos universiteto b-ka : PB 232.931.8 Sa-05
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 5114/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 108156/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai