Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Smelstorius, Jonas Boleslovas (1882-1943)
Antraštė:
Sielos balsai : eilės, dainos ir balados / sutaisė J.B. Smelstorius ; [iliustravo Jonas Boleslovas Smelstorius]
Išleidimo duomenys:
So. Boston, Mass. : „Keleivio“ spauda ir lėšomis, 1913
Apimtis:
221, [4] p. : iliustr. ; 20 cm
Pastabos:
T u r i n y j e: G.G. Byron. Graikija: ,,Viesulas aprimo ir jurė sumigo…“ / (ištrauka iš Byron’o ,,Giaur“) ; Atsisveikinimas: ,,Sudiev rubežiai gimtinio krašto…“ / iš Byron’o ,,Childe Herold’s pilgrimage“ ; Vadinkie siela: ,,Krutinėj sukilus širdiniam jautrumui…“ / (iš Byron’o). - A. Dante. Inferno: ,,Per čia eina kelias į vargų valstybę…“ / (iš Dante’s ,,Dieviškoji komedija“). - S. Gacki. Stienka Razin: ,,Vėl diena smėgo, vakar’s užstoja…“ : drama iš socialės revoliucijos Rusijoj / (pasak Stefan Gacki). - A. Mickiewicz. Lietuvos girios: ,,Kas Lietuvos girių plotus išmatavo…“ ; Lietuvos miškas: „O, Lietuvos medžiai! jei kuomet sugrįšiu…“ / (ištraukos iš A. Mickevičiaus ,,Pan Tadeusz“) ; Veikimas: ,,Kad įvykdžius bendrą draugijos siekimą…“ ; Palik mane: ,,Į akis nekaltai žiuri, dusauji taip graudžiai…“ / (iš A. Mickevičiaus). - Redhauz. Dainelė: ,,Ant jurės Laumių šmėklos skrajojo…“ / (iš Redhauz’o). - P. Regnaud. Moteriškė: ,,Akių kalba, skruostų grožiai…“ / (mintis iš Bhahrtrihahri pasak. Regnaudą). - W. Shakespeare. Romeo ir Juliete: ,,Su kardu juokaujam, kol ans nesužeidžia…“ / (iš Shakespearo). - F. Schiller. Pirštinaitė: ,,Geisdami matytie kruviną imtynę…“ ; Kova: ,,Ankštas yr’ pasaulis, erdvus yra protas…“ / (iš Schiller’io). - Arimanas ir Oromadas: ,,Ant pat-pat-pat dugno bedugnės gilybėj…“ / (pasaka iš Zenda-Vestos)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000056691
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,70-1] dol.
UDK:
82-1(082)
Apie asmenį:
Разин, Степан Тимофеевич, apie 1630-1671
Bhartrhari, apie 570-apie 651
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 235/913, 2.165995
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 48633
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 461464
Klaipėdos universiteto b-ka
Pasaulio lietuvių archyvas. Čikaga
Kento universiteto b-ka. JAV, Oh. valst.
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 892986/1913
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1140593/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai