Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Stanevičius, Simonas Tadas (1799-1848)
Antraštė:
Szeszes pasakas Symona Stanewiczes żemaycze yr antras szeszes Kryżźa Donałayczia lituwynynka prusa
Išleidimo duomenys:
Wylniuje : spaustuwoj' B. Neumana, 1829
Apimtis:
IX, [1], 27, [2] p. ; 8° (20 cm)
Pastabos:
Aprašyta pagal kserokopiją
Pratarmės aut. J. Volodzka nurodytas slapyv.: J.J.W. Lituwys (Lietuviškieji slapyvardžiai IV 284)
Aprobacija (liet.) pasirašyta cenz. J. Volodzkos (Josephas Wołodźko) 1829 m. saus. 20 d.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 01 23
Turinys: I. Szeszes pasakas Symona Stanewiczes źemaycze: Łapy yr jûdwarnys; Łàpy yr źansys; Źmogus yr làwas; Aytoray (Aytwaray); Arklis yr meszka; Erelys karàlus paukszcziu yr gudrîby karaluka; Szłowy źemaycziu. II. Szeszes pasakas Kryźźa Donałayczia lituwynynka prusa: Łápês ir gandro czesnis; Butszunis jomarkinink's; Szuo didgalwis; Pasaka apie juodwabali; Wiłk's prowinink's; Anźuol's gyrpelnys
UDK:
888.2-191
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Susiję dokumentai:
Donelaitis, Kristijonas. Szeszes pasakas Kryźźa Donałayczia lituwynynka prusa
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A5/829, Mf156 mikrofilmas
Vilniaus universiteto biblioteka : LR348, LR348a
Helsinkio universiteto b-ka
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai