Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Trečioji skaitymų knyga : skiriama katalikiškoms Amerikos lietuvių mokykloms / surinko K.A.S.
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Šv. Kazimiero seserų lėšomis, [1916-1917]
Apimtis:
179 p. : iliustr. ; 19 cm
Pastabos:
Dalis teksto angl.
Aprašyta pagal elektrograf. kopiją
Visas sudaryt. vardas: Antanas Staniukynas
Turinys: B. Mūsų brangioji: „Mylėkie vaikeli…“ : [eilėraštis]. - K. Donelaitis. Pavasario linksmybės: „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…“ : [poemos „Metai“ ištrauka] ; Ąžuolas gyrpelnys: „Ąžuols, ans šakots didpilvis, ore stovėdams…“ : [pasakėčia] / K. Duonelaitis. - J.K. Adventų giesmė: „Kodel nepasirodai…“ ; Kalėdų giesmė: „Laimingas ašarų mūs klonis…“ ; Pelenė: „Ar tu žinai, ką apeigos tos reiškia…“ ; Šventas Juozapas: „Kaip pavasaryj’ skaisčiausiam…“ ; Gegužio karalienė: „Ir vėl prisiartinot dienos gražiausios…“ ; Ką man pagelbės: „Ką man pagelbės, jei save…“ ; Tėvo patarmė: „Jau neužilgio iš namų…“ ; Kunigas: „Kas vargšų ašaras nušluosto…“ : [eilėraščiai]. - A. Jakštas. Padėk Dieve: „Padėk Dieve, vaikeli…“ ; Palangos jūrė: „Jūrė-motinėlė…“ ; Ačiu, ačiu!: „Ačiu Dievui už dusnumą…“ ; Kas kam dirbti: „Žinys rankiot’ tur šaknis…“ : [eilėraščiai]; Aukso žodžiai : [aforizmai] / A.J. - Jovaras. Žibutei: „Pernykštinių lapų prispausta vargiai…“ : [eilėraštis]. - Maironis. Tautiška daina: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“ ; Žiemos naktis: „Ir kas do naktis! Dega žvaigždės augštai…“ : [eilėraščiai]. - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Mandagioji Marytė : [apsakymas] ; Bažnyčioje: „Ant altoriaus paauksuoto…“ : [eilėraštis] ; Kaimas : [apsakymas] / K. Vanagėlis ; Seni kailiniukai : [apsakymas] / Ks. V. - Statiškietis. Išeivio daina: „Kad aš būčiau tuo paukšteliu…“ : [eilėraštis]. - Šatrijos Ragana. Lietuvių krikštas. - J. Šnapštys-Margalis. Žiema: „Su vėjo šiaurinio snieguotais sparnais…“ : [eilėraštis]. - K. Urbonavičius. Angelas: „Išaušo jau aušrelė…“ : [eilėraštis] / J. Kmitas. - P. Vaičaitis. Miškas: „Štai žiūrėk-augštai padangėms…“ : [eilėraštis].- M. Valančius. Malūnininkas : [apsakymas] / vysk. M. Valančauskas. - A. Vienažindys. Seselės darželis: „Kaip gi gražus-gražus rūtelių darželis…“ ; Jaunatvė: „Linksminkimės! liksminkimės…“ ; Dangus: „Oi-gi gražus! gražus tolimasis dangus…“ : [eilėraščiai] / A. Vienožinskas
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000060298
UDK:
811.172(075)
821.172-82(075)
Tema:
Skaitiniai
Lietuvių kalba - Mokomosios priemonės kitakalbiams - Anglams
Šifras:
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : C1138885/b.m.kop.
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai