Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
1916 metams kalendorius
Išleidimo duomenys:
[Maskva] : [Lietuvių d-ja aukštųjų Maskvos m-klų moksleiviams šelpti. Leidimo komisija], 1916 (Москвa : Pижская типо-литогрaфiя)
Apimtis:
136 p. : virš. iliustr., vinj. ; 22 cm
Serija:
Lietuvių draugijos aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti Leidimo komisijos leidinys
Pastabos:
Leid. pratarmė: p. 2
Patvirtino cenzūra Sankt Peterburge (Петроградъ) 1916-02-01 (rus.)
Bibliogr. tekste ir išnašose
P. 2 (virš.): „Lietuvių draugijos aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti Leidimo komisijos leidiniai“ (23 pavad.)
T u r i n y s: Senasis ir Naujasis kalendorius. - Keliamosios šventės. - Metų atmainos. - Saulės ir mėnulio atmainos. - [Kalendorius]. - Vyriausybės įstaigose nedirbamosios dienos. - Rusijos imperatoriaus giminė. - J. Papečkys. „Jei didis Praamžius suteiktų man galią…“ ; Viltis: „O jūra! Ko staugi taip smarkiai-didžiai?..“ : [eilėraščiai] / J. Rainis. - Žemaitė. Kareivis : [apsakymas]. - A. Lastas. Vienuolyno griuvėsiai: „Už jauno gelstančio uosyno…“ : [eilėraštis] / Adomas Juodosai. - P.B. Iš atsiminimų. - A. Iešmanta. „Mačiau, kai senatvės sulaukus senutė…“ ; „Kai nesenai dar mes klausėmės trimito…“ : [eilėraščiai] / A. Jiešmanta
A. Vaičiūnas. Pabėgėliai… : (atsiminimai ir mintys). - Juozas P. Žvilksnis į Lietuvą. - P. Šalčius. Kooperacija ir sugriauto Lietuvos ūkio atstatymas. - A. Sugintas. Didysai Europos karas / Sg. - Z. Valaitis. Šis tas apie Mažosios Lietuvos belaisvius. - Sveikatos dalykai. - Visuomenės gyvenimo apžvalga. - Nekrologai [R. Bytauto, J. Ambraziejaus, V. Juodišiaus, A. Šečkaus]. - Kokiu būdu kareiviai ir jų šeimynos gauna pensijas ir pašalpas. - Kaip sužinoti apie belaisvius ir žuvusius ar sužeistus kare? - Pašalpos ir pensijos pašauktųjų karan šeimynoms. - Iš teisės ir ekonomijos sričių. - Vilniaus-Kauno piliečių komitetas. - Kur iš Lietuvos išsikėlė įvairios įstaigos. - Kaip toli į Lietuvą (į Vilnių). - Juozas. Senam vokti-verčiau „kazokas šokti“ : [vaizdelis]. - Mastai. - Termometrų sulyginimas. - Praktikoj naudingų žinių žiupsnis. - Lietuvių organizacijų ir įstaigų del karo nukentėjusiems šelpti surašas
Tiražas [9000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000060436
UDK:
050.9(470)(=172)"1916"
Apie asmenį:
Bytautas, Romanas, 1886-1915
Ambraziejus, Juozas, 1855-1915
Juodišius, Vladas, 1890-1915
Šečkus, A., m. 1915
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 53/916, C 11997, SC 750, 3.80369
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/632 (3 egz.), K.J. 301
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 7553
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 8990
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 80483
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 ka-185
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 0.122
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 4438
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4306
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/220, Lit. 2/141, Lit. 2/142
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 9985/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 223952/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 226697/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 279689/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 490452/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai