Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Ūkiškasis kalendorius
Antraštė:
metams 1908
Išleidimo duomenys:
[1907]
Apimtis:
79, [1] p. : iliustr. ; 18 cm
Pastabos:
P. 69: „Įstabios knygos“ (4 pavad.); kn. gale: „Otto v. Mauderode… didžiausia krautuvė… maldaknygių ir skaitymų…“ (16 pavad.)
T u r i n y j e: Metas 1908. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1908 m. - Šimtmetinis kalendorius. - Surašas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir karalių. - Didieji miestai ant svieto ir jų gyventojai. - Palyginimas pinigų. - Terprubežine korespondencija. - Svetimšaline korespondencija. - Telegrafas. - Gerbinis popieris. - Geležinis kunigaikštis : [pasaka]. - [Eiliuotos patarlės]. - P.B. Kovoj už būvį : iš Sibirijos aukso kasėjų gyvenimo. - K. Vairas-Račkauskas. Pavasario meilė: „Man rodės, kad meilė užgeso širdyje…“ : [eilėraštis] / K. Rčk.
Mokytojas : paveikslėlis iš gyvenimo. - F. Schiller. Viltis: „Svajoja per amžių nevienas žmogus…“ : [eilėraštis] / P. Kraučuno [P. Kriaučiūnas] vertimas iš Šillerio. - Užsišaldymas : [apie peršalimą]. - K. Stiklius. Artojo likimas: „Kįla saulė į padangę…“ : [eilėraštis] / L. - Velionys. Baisus vardai. - Šiądien / iš latviško. - A. Graičiūnas. Šaltos kojos kaipo priežastis įvairių persišaldymų / Dr. G. ; Pareiga motinos sulyg kudikio / D-ras A.L.G. - Didžiausieji pasaulėje daiktai. - A.K. Medžių sodinimas. - Kas kiek turi žemės Lietuvoje? - Įsipyko: „Sako man vaikinas…“ : [eilėraštis]. - Naudingi patarimai. - Kaip atminti senumą. - Juokai. - И.А. Крылов. Kvartetas: „Galvočius-asilas, ožys…“ : [pasakėčia] / iš Krylovo vertė M.V. [M. Vaitkus].
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000061051
UDK:
050(059)
63(474.5)(059)
Apie asmenį:
Mauderode, Otto von, 1852-1909
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 108/904, A 870
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/544
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3264
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 2232/1908
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 109779/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai