Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Ūkiškasis kalendorius
Antraštė:
1911 metams
Išleidimo duomenys:
[1910]
Apimtis:
93, [3] p. : iliustr., natos ; 18 cm
Pastabos:
Kn. gale: „Otto v. Mauderode… gaunamos visokios knygos…“ (15 pavad.)
T u r i n y j e: 1911 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1911 m. - A. Kriaučiukas. Upių ir upelių vandenįs: „Vandens upių ir upelių…“ : [eilėraštis]. - Kaip atspėti orą. - Sugrįžęs: „Sėdžiu ant kalnelio…“ : [daina]. - H. Sienkiewicz. Poniklos vargamistra / apysakėlė H. Sienkievičiaus ; vertė Sel. [A. Kaupas]. - J. Šnapštys-Margalis. Tevynen: „Leiskit į tėvynę…“ : [eilėraštis] / Kareivis In. Kg. - Н.П. Вагнер. Žemės daina : pasaka / pagal Vagnerį vertė V. - J. Dzenkauskas. Bernelis: „Tykiai slenk’ luotelis…“ : [eilėraštis]. - Kaip atsiliepia degtinė ant žmogaus organizmo. - B.K. Apie naujus orlaivius, cepelinais vadinamus. - P. Avižonis. Pasigelbėjimas nelaiminguose atsitikimuose. - Keliaujantiems į Pietinę Ameriką. - Talka arba bendras darbas. - P.V. Kanapių auginimas. - Naudingi patarimai. - Juokai. - И.С. Тургенев. Miško sargas : [apsakymas] / iš Turgenevo ; [vertė] Greitkojis-Lapė [M. Čepas]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000061131
UDK:
050(059)
63(474.5)(059)
Apie asmenį:
Mauderode, Otto von, 1852-1909
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 108/904, A 870
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/544 (2 egz.), 02462
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3267, LR 4832
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 0.217b
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 2233/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 14750/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai