Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Ūkiškasis kalendorius
Antraštė:
1912 metams
Išleidimo duomenys:
[1911]
Apimtis:
93, [3] p. : iliustr. ; 18 cm
Pastabos:
P. [2]: „Otto v. Mauderode… gaunamos visokios knygos…“ (16 pavad.)
T u r i n y j e: Metas 1912. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 m. - J. Mačiulaitis. Žvaigždutė: „Skaisti žvaigždutė pažiūrėjo…“ ; Ruteles: „Rūteles aš sėjau…“ ; Atsisveikinant: „Sudiev, o mano mylimoji!.“ ; Atsiminimas: „Kol aš buvau mažas…“ : [eilėraščiai] / Baukus. - Kaip atspėti orą? - Iš verksmo ir ašarų dienų : [apsakymas]. - B. Stosiūnas. Vasara: „Žydi gėlelės…“ : [eilėraštis] / Dzenkūnėlis. - S. Tijūnaitis. Garbe triusui!: „Tam garbė, kursai gyvena…“ : [eilėraštis]. - P. Bajoras. Sugrįžo : [apsakymas] / Vyturiuks. - X. Mano tetis : (vaiko skundas). - Iš augalų gyvenimo. - Kirmėlės ir vabalai kenkentįs laukų javams. - Z. Mockus. Gyvulių gydytojo pastebėjimai ; Naudingiausioji ir tikriausioji kova su kaikuriomis limpamomis gyvulių ligomis. - Šis-tas apie gyvulių šėrimą. - „Seniaus vardą laimingą tas tiktai turėjo…“ : [ketureilis]. - Vien. Žemdirbystės departamento pagelba. - Naudingi patarimai. - Juokai. - B.M. Гаршин. Signalas : [apsakymas] / parašė Vs. Garšin, vertė C.S. [K. Sketerytė-Jablonskienė]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000061191
UDK:
050(059)
63(474.5)(059)
Apie asmenį:
Mauderode, Otto von, 1852-1909
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 108/904, A 870
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/544
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3268, LR 5446, LR 8249, LR 8396
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka : 050/Ūk-15
Panevėžio r. savivaldybės viešoji b-ka : 529(059)/Uk 15
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 9959/1912
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 222495/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai