Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Ūkiškasis kalendorius
Antraštė:
1914 metams
Išleidimo duomenys:
[1913]
Apimtis:
89, [5] p. : iliustr. ; 18 cm
Pastabos:
T u r i n y j e: 1914 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1914 metais. - P. Mockus. Dar rodos tik vakar…: „Dar, rodos, tik vakar gėlelės žydėjo…“ : [eilėraštis] / P. Diemedielis. - Kentėjimas : (apysaka). - A. Dailidė. Aš myliu…: „Kaip aš myliu Nemunėlį…“ : [eilėraštis] / Antanas Jaunutis. - P. Bajoras? Sniegas : iš lietuvių padavimų / Pranas Eimutis. - J. Skinkys. Našlaitis: „Tarp kalnų teka sraunus upelis…“ : [eilėraštis] / Antupių Juozas. - J. Lapenis. Išgriautas gyvenimas : (vieša išpažintis). - J. Merkšaitis. Kad būčiau paukštelis…: „Kad būčiau paukštelis, laisvai aš lakiočiau…“ : [eilėraštis]/ Kareivis J. Jurgaitis. - Galvažudžio motyna / vertė B. - P. Spinkus. Žmogaus silpnybė : [pasaka]. - Meilužis-Vargdienėlis. Nelaimingosios ašaros: Girtuokliavimo auka. - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Dainutė: „Kad galėčiau būt paukštyčiu…“ / K-sai Vanagėlis. - Vargas…: (sulietuvinta) : [apsakymas]. - Sesutė. Pasitikėk Dievu : [didaktinis pasakojimas]. - S. Tijūnaitis. Gražiausia žvaigždutė : [didaktinis pasakojimas] / Tautvilas. - B. Stosiūnas. Bernelis ir mergelė: „Mieloji mergelė…“ : [eilėraštis] / Br. Sumeliškietis. - A. Vileišis. Žaizdų užkrėtimas. - Kodėl pievos neželia? - Dz. Kralikai ir jų naudingumas. - V. Totoraitis? Piktažolių naikinimas / T. ; Kada reikia piauti pašarines žoles ir jų džiovinimas ; Kaip apsieiti su išvežtu mėšlu? / V.T. - A.R. Šiek-tiek apie vištas. - J.P. Apie šieną. - Trumpas patarimas apie sodo tręšimą. - Naudingi patarimai. - Juokai. - И.Б. Фейнерман. Dangaus teisingumas : [apsakymas] / parašė J. Teneromo ; vertė J. B-nis [J. Balčikonis]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000061374
UDK:
050(059)
63(474.5)(059)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 108/904, A 870
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/544 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3270
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 19459, C 23672
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 615
Rokiškio krašto muziejus : RKM 14932
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6033
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 107815/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 118817/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai