Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Ledesma, Diego de (1520–1575) (Ledesma, Jokūbas)
Antraštė:
Kathechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs / paraszitas per d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv ; jżgulditas iż liężuvio lankiszko ing lietuwiszka per kuniga Mikałoiu Daugsza, kánonika Zemaicziu
Išleidimo duomenys:
Iżspáustas Wilniuie : [Akademijos spaustuvė], 1595
Apimtis:
[109] p. : iliustr., vinj. ; 12° (13 cm)
Pastabos:
Aut. pratarmė
Versta iš: Nauka chrzescianska, abo katechizmik dla dziatek. W Krakowie, [apie 1590]
Orig. antr.: Doctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
Sign.: ):(4, A-G12, H8
Got. šriftas
Antr. p. orn. rėmelyje
Kartu išleista: Trumpas budas pasisákimo, arba iżpażinimo nůdemiu … Wilnivi, 1595. P. [110-190]. Su atsk. antr. lapu
Faks. persp.: Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 03
UDK:
238
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Susiję dokumentai:
Trumpas budas pasisákimo, arba iżpażinimo nůdemiu …
Ledesma, Diego de. Trumpas budas pasisakimo, arba Ižpažinimo nůdemiu
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A2/595
Vilniaus universiteto biblioteka : LR4165 „Kathechismas“

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai