Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
„Žiburio“ kalendorius…
Antraštė:
1913 metams : šešti metai
Išleidimo duomenys:
1913 [i.e. 1912] (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
[2], 128, [12] p. : iliustr., natos ; 18 cm
Pastabos:
P. [1] (pradžioje): „Žmonių knygynas“. Štai 1911 metais išėjo tokios knygutės (8 pavad.), „1912 m. jau išėjo“ (7 pavad.); p. [10-11]: „Reikalaukite visuose knygynuose šių labai gražių ir naudingų knygų (Jono Rinkevičiaus leidiniai) (7 pavad.), Jono Rinkevičiaus ir A. Vėgėlės leidiniai (3 pavad.), „Žymiai papiginta kaina tik „Šaltinio“ knygyne galima nusipirkti šių gražių ir naudingų knygų“ (22 pavad.)
T u r i n y j e: Metai 1913. - [Kalendorius]. - Žymiosios žydų šventės. - Užtemimai. - J.D. Vyskupas Motiejus Valančius. - J. Baltrušaitis? Kun. Jonas Bosko / J.B. - J.Ž. Mokykimės amatų. - „Kas amato nor mokyties, tegu nežiopsoja…“ : [eilėraštis]. - Didis juokdarys Ezopas. - Palaikykime savuosius. - P. Dogelis? Mokykime vaikus! / P.D. - D.Č. Mažas kryžiutis, bet sunkus : [apsakymas]. - Mūsų laikraščiai. - „Saulės“ namai. - Mūsų mokyklos. - A. Vytartas? „Ieškokite pirma karalystės Dievo, ir viskas bus jums duota“ / Baltrus. - Blogos gėrimo pasekmės. - Kataliko priedermės. - [V. Totoraitis?]. Kaip ir kada vartoti mineralinės trąšos ; Tręšti laukus viena kokia mineraline trąša yra negera ; Apie naujų pievų želdymą ; Apie mėšlo užlaikymą. - J.D. Apie tvartų statymą. - Smulkųs ūkio patarimai
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000062028
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Valančius, Motiejus, 1801-1875
Bosco, Giovanni, 1815-1888, šventasis
Αΐσωπος, apie 620 m.pr.m.e.-apie 560 m.pr.m.e.
Rinkevičius, Jonas, 1887–1958
Vėgėlė, Adolfas, 1882-1914
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 30/908
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1518 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4300, LR 9827
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 78306
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1817
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-4943
Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto biblioteka : V 11933
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 261346/1913
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai