Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
„Žiburio“ kalendorius…
Antraštė:
1914 metams : septinti metai
Išleidimo duomenys:
1914 [i.e. 1913] (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
[4], 128, [12] p. : iliustr., natos ; 18 cm
Pastabos:
P. 1 (pradžioje): „Žmonių knygynas“…1911 metais išėjo“ (8 pavad.), „1912 metais išėjo“ (8 pavad.), „1913 metais išėjo“ (8 pavad.); p. 2 (gale): „Kas mėgsta skaityti… tegu išsirašo nuo Jono Rinkevičiaus šias jo išleistas knygas“ (4 pavad.)
T u r i n y j e: Metai 1914. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnulio užtemimai 1914 metais. - „Pirmeivių“ suvadžiotas. - Tikėjimas-galybė. - A. a. Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas. - J. Grajauskas? Mokyklų mums reikia / J.G. - „Oi, matuše, matuše…“ : [lietuvių liaudies daina] / nugirdo [užrašė] Dievo Muzikontas [P. Mažylis]. - Ten buvęs. Amerikos pyragai. - Maironis. „Tas ne lietuvis, kur tėvynę…“ : [eilėraštis]. - S.N. „Saulės“ draugija Kaune. - J. Staugaitis. Kaip turėtų būti statomos ūkininko triobos, ypač gyvenamieji namai (grįčia) / Meškus ; Keletas patarimų apie sodą / M. - J. Pečkaitis. Bitininkystė / K.J.P. - Juokai. - Smulkųs patarimai. - Notarų taksos. - Geležinkeliai
Tiražas [15 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000062104
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Rinkevičius, Jonas, 1887–1958
Cirtautas, Gasparas Feliksas, 1841–1913
Mažylis, Petras, 1890-1982
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 30/908
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1518 (5 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 8984, MŠ 945
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79844, R 3972
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1391, R-1818
Rokiškio krašto muziejus : RKM 14930
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6261
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб 938
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-4943
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 108538/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 197522/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 531153/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai