Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
„Žiburio“ kalendorius…
Antraštė:
1915 metams : aštunti metai
Išleidimo duomenys:
1915 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
80 p. : iliustr., natos ; 18 cm
Pastabos:
Patvirtino ziemstvos policijos viršininkas, rotmistras Smoliakas (Смоляк) (rus.)
T u r i n y j e: Metai 1915. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnulio užtemimai 1915 metais. - Šv. Tėvas Benediktas XV. - A. a. šventasis Tėvas Pijus dešimtasis. - J.D. Pasauliečiai katalikai ir tikėjimo dalykai ; Iš ko kilo karas? - J. Totoraitis. Blaivybė ilgina žmogaus gyvenimą. - Didžiosios valstybės. - Kaip padalinta kareivija?
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000062185
ISSN,ISBN,ISMN:
0,13 rb
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Benedictus : XV, 1854-1922, Papa
Pius : X, 1835-1914, Papa
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 30/908
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1518 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 8389, LR 9884
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 6649
Šiaulių „Aušros” muziejus : 051
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-4943
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 9698/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 108539/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai