Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Ūkininkų kalendorius…
Antraštė:
1912 metams : metai II
Išleidimo duomenys:
(Vilnius : Strazdų ir Vėgėlės raidės : spauzdinta M. Kuktos sp.), 1911
Apimtis:
[2], 95, [3] p., įsk. virš. : iliustr. ; 18 cm
Pastabos:
P. 94: „Visuose didesniuosiuose lietuvių knygynuose galima gauti šios knygos“ (16 pavad.)
T u r i n y j e: Metai 1912. - Šitie metai yra. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 metais. - M. Šeižys-Dagilėlis. 1912: „Nauji meteliai!. Jau senieji…“ ; Gimtinė šalis: „Kaip gi nemylėti…“ : [eilėraščiai] / M. Dagilėlis. - Galvočių mintįs. - P. Bielskus. Lietuva, tėvyne, aš tave myliu ir už tave žuvu : novelė / Lietuvys. - P. Vaičaitis. Ašaros: „Kur bakūžė samanota…“ : [eilėraštis]. - J. Šnapštys-Margalis. „Tikėk tik tam, kas nesimaino…“ : [eilėraštis] / Margalis. - A. Vėgėlė. Kas tai yra vartotojų draugijos ir kam jos steigiamos? / Baltaūsis ; Keli žodžiai apie ukininkų draugijėles ; Keli žodžiai apie išdirbinius iš smėlio su cementu / Vinco Sūnus. - Kurios trąšos su kuriomis galima maišyti? - Dešims pamatinių žinių apie pievas. - Kaip suvartoti gyvulių mėšlas. - Mišiniai žaliajam pašarui ir ganyklai. - Geriausios augalų atmainos. - Kaip pažinti gyvulio senumas? - Kaip turi išrodyti gera melžiamoji karvė? - Kiek pakrato reikia gyvuliui per dieną? - Kiek gyvulys gali duoti (pristovėti) per metus mėšlo? - Stiklų valymas benzinu. - Vaistai pelėms nuodyti. - Kodėl vištos lesa savo kiaušinius. - Ar galima maišyti mėšlas su kalkėmis. - Kaip gydyti sergančius vidurių paleidimu paukščius. - Kas daryti, kai galvijas nusisuka ragą. - Dilgių naikinimas. - Kas daryti, kad karvės neišsižįstų. - Kad rankos nebijotų žiemą šalčio. - Kaip gydyties nuo bitės įgelimo. - Juokai. - [Strazdų ir A. Vėgėlės spaustuvės reklama]. - Л.Н.Толстой. Ar gi taip reikia? : [apsakymas] / L. Tolstoi ; [vertė] A. Musteikis [A. Vėgėlė]
Tiražas [1400] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000063055
UDK:
050(059)
63(474.5)(059)
Apie asmenį:
Strazdas, Kazimieras, 1864-1943
Strazdas-Jaunutis, Jonas, 1886–1972
Vėgėlė, Adolfas, 1882-1914
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 96/909, B 18739
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1119 (4 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3334
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 653
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349723
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 0.108
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-1975
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 222899/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 222900/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai