Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Ūkininkų kalendorius…
Antraštė:
1913 metams : metai III
Išleidimo duomenys:
(Vilnius : Martyno Kuktos sp. : tekstas rinkta Strazdų ir Vėgėlės raidėmis), 1912
Apimtis:
93 p. : vinj. ; 22 cm
Pastabos:
Virš. išleid. duomenys: K. Strazdo ir A. Vėgėlės spaustuvė
Pag. klaidinga: p. 65 pažymėtas 56, p. 1-32, 79-80 nenumeruoti
P. 2 (virš.): „Visuose knygynuose reikalaukite šių knygų“ (24 pavad.); p. 14-22: „Visur reikalaukite Jono Rinkevičiaus išleistų knygų“ (12 pavad.); p. 29 ir 80: „Vienintelis scenos reikalams skiriamas perijodinis leidinys „Teatras“… eina… knygutėmis…“ (7 pavad.); p. [31]: „Kazimiero Rutskio buv. Juozapo Zavadzkio knygynas Kaune“ (11 pavad.); p. 3 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti…“ (11 pavad.)
T u r i n y j e: Metai 1913. - [Kalendorius]. - Žymiosios žydų šventės. - Užtemimai. - Oro spejimas 1913 metams. - L. Gira. Naujiems metams: „Vėl praeitin vieni metai nuėjo…“ : [eilėraštis]. - A. Glogerowa. Laimė : [apsakymas] / Glogeraitė ; iš lenkų k. vertė A. Musteikis [A. Vėgėlė] ; Ar ateis : [apsakymas] / Glogeraitė ; vertė [iš lenkų kalbos] A.V. [A. Vėgėlė]. - Oro užkarievimas. - M. Vaitkus. Sapnas: „Graži gegužio naktis…“ : [eilėraštis]. - J.O. Širvydas. Amerikos lietuvių knygos ir laikraščiai. - A. Vėgėlė. Pora žodžių apie smelynų tręšimą / Pošerinietis ; Pora žodžių apie pievų tręšimą / Av. - Patarimai. - A.A. Люст. Žemės tręšimas ; Keli žodžiai apie javų mainymą / (pagal Liustą) [vertė] M-kis [A. Vėgėlė]
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000063073
UDK:
050(059)
63(474.5)(059)
Apie asmenį:
Rinkevičius, Jonas, 1887–1958
Rutski, Kazimierz, 1867-1945
Zawadzki, Józef, 1781-1838
Šeinius, Ignas, 1889-1959
Gira, Liudas, 1884-1946
Strazdas, Kazimieras, 1864-1943
Vėgėlė, Adolfas, 1882-1914
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 96/909, B 18739
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1119
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4411
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 0.108
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-1975
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/180
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai