Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Slavočinskis, Mozerka Saliamonas (prieš 1630-apie 1660)
Antraštė:
Giesmes tikieimvy katholickam pridiarancias, o per metu szwietes giedamas : kuriup prisiduoda psalmay Dowida ś. trecioy daley dedase ape szwentus Diewa, o ant gało ape giwenima ir tułus reykałus krikśćionies : iż tu kitos isz lankiszka ir isz łotiniszka iszgulditos kitos isz nauia sudetos ira / auctore Salomone Mozerka Slawoczynski, summi pontificis alumno
Išleidimo duomenys:
Vilnae : Typis Academicis Societatis Iesv, 1646
Apimtis:
[9], 156 [i.e. 159], 112, [16] p. : vinj. ; 8°
Pastabos:
Aprašyta pagal fotokopiją
Sudaryt. dedikacija Jurgiui Tiškevičiui, Žemaičių vyskupui (lot.) ir pratarmė (lenk.)
Dalies giesmių antr. lot., lenk.
Pag. klaidinga: [1-oji pag.:] p. 28 pažymėtas 82, p. 39, 74, 76 numeracija pakartota; [2-oji pag.:] p. 27, 29 pažymėti 17, 19
Lot. ir got. šriftas
Faks. persp.: Giesmės tikėjimui katalickam priderančios. 1646 / S.M. Slavočinskis. Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 09 18
UDK:
245:282
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Šifras:
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-17/10 fotokopija, Mf117 mikrofilmas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 44910/I-II fotokopija
Lenkijos nacionalinė b-ka. Varšuva : XVII.2.438 def. ir trūksta antr. lapo
Osolinskių nacionalinio instituto b-ka. Vroclavas : 15.714

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai