Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Городским и земским полициям. [Inc.:] Вскоре после обнародования высочайшаго его императорского величества манифеста … = Mieszczioniszkoms ir zemloniszkoms policioms. [Inc.:] Wejkiej po apgarsinima galingiausia jo milestas cesoriaus aukszciausia aprejszkima … : [Vilniaus generalgubernatoriaus V.I. Nazimovo 1861 m. geg. 5 d. aplinkraštis-įsakymas miestų ir zemstvų policijai išaiškinti bruzdantiems valstiečiams baudžiavos panaikinimo manifestą]
Išleidimo duomenys:
[Vilnius], [po 1861 V 5]
Apimtis:
[1] lap. ; 36 cm
Pastabos:
Gretut. tekstas rus., liet.
Aprašyta pagal mikrofilmą ir bibliogr. šaltinius
Teksto gale: Генерал-адьютант Назимов. No 4392, 5 мая 1861 года, г. Вильно = Jenerołas-adjutontas Nazimovas. Nr. 4392, 5 giagužio 1861 metu, m. Wilnas
Virš antr.: Копия. Циркулярно = Iszraszas. Kursorja
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 27
Tiražas virš 150 egz.
UDK:
326.91(470)(094.1)
94(474.5)„1795/1861“(093.2)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Tema:
Vilniaus gubernija - Nutarimai, rezoliucijos ir kt.
Baudžiauninkai - Išlaisvinimas - Rusija - Teisiniai aktai ir įstatymai - Išaiškinimas ir komentarai
Lietuva - Istorija - Iki baudžiavos panaikinimo, 1795–1861 - Šaltiniai
Šifras:
Lietuvos centrinis valstybės archyvas : F.378, BS, 1861 m., b.991, lap.196/I, 198/II, 199/III, 200/IV
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : Mf.36
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 533002 kopija

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai