Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Antoniewicz, Karol (1807–1852) (Antonevičius, Karolis)
Antraštė:
Szwentdienis darbas, arba Skajtimaj szwentosi dienosi del brolu letuwiu / iszguldita isz linkiszka letuwiszkaj par K.P.W.
Išleidimo duomenys:
Wilniuji : kasztu ir spaustuwieji Juzapa Zawadzkie, 1862
Apimtis:
279 p. ; 8° (16 cm)
Pastabos:
Orig. antr.: Czytania świąteczne dla ludu naszego
K.P.W. yra Prano Viksvos kriptonimas (Lietuviškieji slapyvardžiai II 178)
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacijos pasirašytos kun. J.S. Dovydaičio (Dawidowicz) ir vysk. M. Valančiaus (Maciej Wołonczewski) Varniuose 1859 m. spal. 30 d. (lenk.) bei cenzūros Vilniuje 1862 m. liep. 2 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Kaina 0,22 rb
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000081358
UDK:
244
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1862–1904
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A13/862, SA125
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/432 trys egz. (def.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR194, LR6341, LR6346 def., LR6378 def., LR6633, LR6708, LR6732 def., LR8503, LR10184 def.
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 2 Šv 31
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B815 def., 21316 def., 11166
Lietuvos nacionalinis muziejus : R.4736 def., R9672 def.
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 26099
Helsinkio universiteto biblioteka
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла599
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.1-1181
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : 10484
Odesos universiteto biblioteka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 20998/1862
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 280003/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 453919/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 657834/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 721268/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai