Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Patent's Broctwos szwencziausios szyrdies Jezusa praminims : pabaźnaj bruoctwaj szwencziausios szyrdies Jezusa koplicziô Szwencziausies Mariés, wadinamô (ad. Pineam) dabar baźniczi Pakajaus Ryme, diel wisu wiernu swietie kataliku pagał istatimu iwestaj, uźpundawotaj : [apie brolijos narių pareigas ir atlaidų aprašymas]
Išleidimo duomenys:
Wilno : drukiem Józefa Zawadzkiego, [1858]
Apimtis:
[1] lap. : vinj. ; 45×36 cm
Pastabos:
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (M. Wołonczewski) Varniuose 1858 m. liep. 26 d. (lot.) ir cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1858 m. rugs. 3 d. (rus.)
V. Biržiška patento autorystę priskiria L. Ivinskiui
Išleid. m. nustatyti pagal aprobaciją
Tekstas orn. rėmelyje
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000085546
UDK:
255(474.5)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : SC1952
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/764
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : P.Sp.945
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : F1 669

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai