Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kiali i dangu par iwajrius szio swieta kriźelus / kanakados lankiszkaj paraszitą ; dabar źemajtiszkaj iszgulde kunegas Wincentas Juzumowicze
Išleidimo duomenys:
Wilniuje : spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1857
Apimtis:
40 p. ; 14 cm
Pastabos:
Spėjama orig. antr.: Droga do nieba przez krzyż, mękę i serce Jezusa …
Vert. pratarmė
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1855 m. spal. 19 d. (lot.) ir cenz. P. Kukolniko (Павел Кукольник) Vilniuje 1856 m. birž. 7 d. (rus.)
Trūksta antr. lapo (LNB: A15/857)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 08 19
UDK:
242
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A2058, A16182, A3/857, A15/857, SA73
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/6 du egz.
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1318, LR1803/3 def. ir trūksta antr. lapo, LR5351 def., LR5906
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B3182
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-2647a
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла562
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.1-1070
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 9329/1857
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1008543/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai