Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Adomaitis-Šernas, Juozas (1859-1922)
Antraštė:
Geografija, arba Żemēs apraszymas / pagal Geikie, Nalkowskį ir kitus sutaise Szernas
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : spauda ir kasztais „Lietuvos“, 1899
Apimtis:
[2], 467, [2] p. : iliustr., žml. ; 23 cm
Pastabos:
Szernas yra Juozo Adomaičio-Šerno slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 887)
Antr. p. vinj.
Kaina [2-2,50] dol.
Atsp. iš: Lietuva, 1897, Nr. 9-52; 1898, Nr. 1-39
Nugar. antr.: Seni rastai ir vertimai. Tomas XI
Egz. def.: trūksta virš. (LNB BKC: LD109409)
Egz. def.: trūksta virš. (LNB BKC: LD280069)
Bibliogr.: „Lietuvos“ redakcija iszleido sekanczias knygas, p. 4 (virš.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000090009
UDK:
911.2(100)
913(100)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1862–1904
Tema:
Gamtinė geografija
Geografija
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A33/899, GC225
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/705
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R8667
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S13850
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B997
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-5445
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб970
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.3-3320
Britų biblioteka : 10 002. dd.27
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 109409/1899
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 280069/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai