Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Šliūpas, Jonas (1861-1944)
Antraštė:
Ar Šliupas bemokytojaus gimnazijoje. „Šiauliečiai susidomėjo, kodėl dr. Šliūpas, persirgęs sunkią ligą (operuotas buvo Karaliaučiuje del skrandžio voties), negrįžta mokytojauti gimnazijon, nors jis ten mokinių gana buvo mylimas ir gerbiamas …“ : [Jono Šliūpo pasiaiškinimas dėl pasitraukimo iš mokytojo pareigų] / dr. J. Šliupas
Išleidimo duomenys:
[Šiauliai] : [s.n.], [1924]
Apimtis:
[2] p. ; 32 cm
Pastabos:
Priedas prie „Lietuvos žinių“ 1924, bal. 18 (Nr. 91)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000093749
UDK:
373.5.011.3-051(474.5)(092)
Apie asmenį:
Šliūpas, Jonas, 1861-1944
Tema:
Gimnazijų mokytojai - Lietuva
Susiję dokumentai:
Lietuvos žinios. ISSN 1822-1637
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Įrišta „Lietuvos žinių“ 1924 m. komplekte
Lietuvos Mokslų Akademijos : P. 081582/1924 įrišta „Lietuvos žinių“ 1924 m. komplekte prie Nr. 91
Vilniaus universiteto biblioteka : F. 1-F793, lap. 246-247 (def. egz.)
Kauno apskrities viešoji b-ka
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : S 972205
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 21269 Ssp. 5607
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-9550
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 972205
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai