Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Bagdonas, Juozas (1866–1956)
Antraštė:
Maskolių valdžią ir žmonės : [Varšuvos generalgubernatoriaus A.K. Imeretinskio 1897 m. memorialo apie šalies valdymo aparatą, ekonomiką ir mokyklas išdėstymas ir komentarai] / parašė Š-s
Išleidimo duomenys:
Tilžėje : [s.n.], 1898 ([Tilžė] : [J. Schoenkės sp.])
Apimtis:
54 p. ; 15 cm
Pastabos:
Aprašyta pagal virš.
Š-s yra Juozo Bagdono slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžai II 910)
Aut. dedik. „politiškiems prasikalteliams“: p. 2 (virš.)
Spaustuvė nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Be antr. lapo
Atsp. iš: Ūkininkas, 1898, Nr. 11-12
Kartu įrišta: Karalius, Antanas. Rusų komunizmas. Kaunas, 1922 ; Macdonald, George Everett Hussey. Inrankiai Szventos Inkvizicijos. Baltimore, 1897 ; Matulaitis, Stasys. Kas yra, o kas bus! Londone, 1895 ; Vanagaitis, Jonas. Karė. Tilžėje, 1907 (LNB: GA253//99/7355)
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000095585
UDK:
327(438:470)(091)
327(470:438)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1862–1904
Tema:
Nacionaliniai santykiai - Lenkija
Lenkija - Užsienio ryšiai - Rusija
Rusija - Užsienio ryšiai - Lenkija
Lenkija - Istorija - 1864-1918 - Šaltiniai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : SA1009, GA253
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/335
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1319, LR1320, LR2937
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B796, 21366
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла335
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.1-693
Lietuvos valstybės istorijos archyvas : F.446, apr.2, b.585
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 200945
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC A30/898

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai