Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Biliūnas, Jonas (1879-1907)
Antraštė:
Apsireiškimai iš žemės gyvenimo : [geologijos bei fizinės geografijos pradmenys] / parašė J. Barzdyla ; perspausta iš „Naujienų“
Išleidimo duomenys:
Tilžė : [„Naujienų“ redakcija], 1902 ([Tilžė] : [spausdinta pas J. Šenkę])
Apimtis:
44 p. ; 19 cm
Pastabos:
J. Barzdyla yra Jono Biliūno slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 126)
Prieš antr.: Naujienų redakcija
Spaustuvė nurodyta virš.
Antr. p. orn. rėmeliuose
Kaina nurodyta antr. p.: prekė 5 kap.
Atsp. iš: Naujienos, 1902, Nr. 4-8
Egz. def.: trūksta virš. (LNB BKC: 19085)
Bibliogr.: Prigimties mokslų knygynėlis, p. 3-4 (virš.)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 19
UDK:
551.4:087.6
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Tema:
Geomorfologija - Populiarioji literatūra
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A8/902, A797
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/47 (4 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2312, LR2329, LR10828
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C23355
Kauno apskrities viešoji b-ka : A79757, R8805
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Sp. 1636
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1502 trūksta virš., 31866 (2 egz.)
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1898, R-2025
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-10907
Vokiečių valstybinė b-ka.Berlynas : Zq 14321. Lit. Br. Bd 5
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 7496/1902
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 19085/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 503066/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai