Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovēje / paraszyti per Simoną Daukantą, philosophijos magistrą, 1850 metuose
Antraštė:
[Lietuvos istorija iki Kalavijuočių ordino įkūrimo 1201 m.]
Išleidimo duomenys:
[Tilžė] : iszleista per J.K. Kauniszkį, 1893
Apimtis:
96 p.
Pastabos:
Aut. pratarmė, p. 3-4
Leid. „Priminimas“ ir „Pasarga“, p. 4 (virš.)
J.K. Kauniszkis yra J. Kriaučiūno slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 472)
Leid. v. nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Egz. def. (LNB: B18426//482966)
Kartu įrišta: Šliūpas, Jonas. Lietuvystes praeite, dabartis ir ateitis. Baltimore, 1897 ; Matulaitis, Stasys. Lietuvių tautos istorija. Kaunas, 1923 (LNB: GB36//99/9649)
Egz. def.: trūksta virš. (LNB: A2/893//76947a)
Bibliogr. išnašose
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 05 15
Tiražas [2000] egz.
UDK:
94(474.5)"…/1230"
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1862–1904
Tema:
Lietuva - Istorija - Iki valstybės susidarymo, 1230
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : GB36, A2/893
Vilniaus universiteto biblioteka
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб569
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 19318/1893
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 128376/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 840275/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai