Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Davainis-Silvestraitis, Mečislovas (1849-1919)
Antraštė:
Palemonas ir Girżduta : apysaka eilése, iš senovės gyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės įtikėjimų ir savo fantazijos / parašė M.D.S.
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : spauda ir kaštai „Vienybes lietuvninku“, 1904
Apimtis:
72 p. ; 18 cm
Pastabos:
Aut. eiliuota dedikacija lietuvių veikėjams Prūsuose, p. 3
M.D.S. yra Mečislovo Davainio-Silvestraičio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 583)
Antr. p. vinj.
Kaina 0,20 dol.
Atsp. iš: Vienybė lietuvninkų, 1904, Nr. 29-43, 46
Įrišta su: Anglickis, Stasys. Kraujo auka. Kaunas, 1934 (LNB: GA 144//99/3774)
Egz. def.: trūksta virš. ir p. 47-48, 51-52 (LNB BKC: 18612)
Bibliogr.: Knygos išleistos „Vienybés lietuvninkų“, p. 2-4 (virš.)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 09 14
UDK:
821.172-1
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Tema:
Eiliuotos apysakos, lietuvių
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A17/904, GA144, LAK1556, B19886
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/35
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2313 trūksta virš.
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349524
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B2676, 31440
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1791
Rokiškio krašto muziejus : K.F.2275
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб458
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 7925/1904
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 18612/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 893173/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai