Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Įspėjimas. „Šv. Tėvas Pijus X rašo: „Leidimas laikraščių ir žurnalų, kurie populiariai išaiškina ir gina katalikiškas dogmas, yra mūsų laikais ne tik naudingas, bet ir absoliučiai būtinas darbas …“ : [prašoma paremti katalikų periodinę spaudą]
Išleidimo duomenys:
[Marijampolė] : Kunigų Marijonų leid., 1930, gruodis (Marijamp[olė] : „Šešupės“ sp.)
Apimtis:
[4] p. : portr. ; 12 cm
Pastabos:
Aprašyta pagal p. [2] prieštekst. antr.
P. [1] portr. ir užrašas: J.E. arkivyskupas J. Skvireckas
J.E.: Jo Eminencija
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 11 13
UDK:
070:282(474.5)
Apie asmenį:
Skvireckas, Juozapas, 1873-1959
Pius : X, 1835-1914, Papa
Šifras:
Lietuvos nacionalinis muziejus : AM GEK 18291, AM GEK 20103
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 953942

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai