Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Fromas-Gužutis, Aleksandras (1822–1900)
Antraštė:
Eglė žalczių karalienė : dramatas penkiůse apsireiszkimůse, paraszytas isz mitologiszko senovės lietuvių padavimo ir Iszgriovimas Kauno pilies 1362 m. / dramatas keturiůse apsireiszkimůse, paraszytas isz Lietuvos dėjų Aleksandro Gużuczio
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : kasztais Raszliaviszkos draugystės ir Jůzo Paukszczio, 1893 (Plymouth, Pa. : spaustuvėje Jůzo Paukszczio)
Apimtis:
101 p. ; 22 cm
Pastabos:
Antr. p. vinj.
Atsp. iš: Vienybės lietuvninkų, 1893, Nr. 22-34
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 21
Tiražas [1000] egz.
UDK:
821.172-2
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Tema:
Dramos, lietuvių
Istorinės dramos, lietuvių
Lietuva - Istorija - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 1230-1385 - Dramos
Kaunas (Lietuva) - Istorija - Dramos
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A61/893
Vilniaus universiteto biblioteka : LR392
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D14034, D14424
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2-2 Fr-402
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B1125, 52383
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1734
Pensilvanijos universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.3-3332, 25.V.1a.16
Britų biblioteka : 11758. d. 11
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 19004/1893
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 19005/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai