Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Puiki istorija ape kantria Alana, duktery karalaus Antonijuszo, turko ciesoriaus isz Konstantinopolo (Carogrodo), kuri buwo tame dware, o paskui per 22 metus waikszcziodama po swieta, daugybia bedu ir wargu kantrei iszkentejo / werte: A. Olszewskis
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : kasztu ir spaustuwia „Lietuvos“, 1893
Apimtis:
61 p. ; 15 cm
Pastabos:
Kaina 0,20 dol.
Versta iš lenkų k.
Orig. antr.: Piękna historya o cierpliwej Helenie …
Kitų laidų antr.: Graźi historia api kantriwa Helana … ; Pasaka apie kantria Alena, dukterį turkų ciesoriaus Antoniaus …
1-oji laida išėjo 1880 m.
Antr. p. vinj.
Atsp. iš: Lietuva, 1893, Nr. 25-32
Tiražas [4000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000114704
UDK:
821.162.1-34
821.162.1-31
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1862–1904
Tema:
Pasakos apysakos, lenkų
Lenkų literatūra - Vertimai į lietuvių
Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš lenkų
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR294, LR3318
Klaipėdos universiteto b-ka : 82 Pu-22
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B1943
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла411, Ла646
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.1-901
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 20967/1893

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai