Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Kalendorius, arba Metskajtlus ukiszkasis …
Antraštė:
nuog uźgimima Wieszpaties 1889 365 dienas turenczio : kuriame ira: szwentes Rimu-kataliku senowes ir naujoses gadines. Atmajnas menesio ir uora. Atpuskaj ir jormarkaj. Priediejmas su wisokiomis źiniomis. Rodiklas saules tekiejma ir uźsilejdima / raszitas par Kunega Z.
Išleidimo duomenys:
Wilno : nakladem i drukiem J. Zawadzki, 1889
Apimtis:
40 p. ; 19 cm
Pastabos:
Aprobacija: Лозволеио Цензурою. - Августа 1888 г. Вильна
Kunega Z. yra Johanno Zabermanno slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 526)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : Johanno Zabermanno ir O. von Mauderodės lėšos, 1888 (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Antr. p. orn. rėmeliuose
Kaina [0,08] rb
Įrišta su: Lietuviszkas kalendorius ant metų nů Kristaus užgimimo 1891 turincziam savije 365 dienąs. Vilniuje, 1890 (LNB BKC: C943720/1889)
Tiržas [8000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000117058
UDK:
050.9(=882)
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Susiję dokumentai:
… ant metų nů Kristaus užgimimo 1891 turincziam savije 365 dienąs. Vilniuje, 1890
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR143, LR3057
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 0216
Lietuvos centrinis valstybės archyvas : F.446, apr.2, b.287
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 943720/1889
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai