Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Krumplių Jonas : apysakėlė / išleista M.L.D. ; [Miškinis]
Išleidimo duomenys:
Maskva : [Maskvos lietuvių studentų d-jos leid.], 1895
Apimtis:
36 p. ; 17 cm
Pastabos:
Versta iš lenk. k.
Aprobacija: Дозволено цензурою. Вильна, 10. Марта 1895 года
Orig. antr.: Janek Bruzda
Redaktorius K. Grinius
Vert. nurodytas p. 36 slapyv.: Miškinis (Lietuviškieji slapyvardžiai II 629)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: [Maskva] : Maskvos lietuvių studentų draugija, 1895 ([Tilžėje : J. Schoenkės sp.])
Antr. p. vinj.
Kaina [0,10] rb
Įrišta su: Apsakymėlai. Vilnius, 1908 (LNB: GA255//99/7376)
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000118935
UDK:
884-31
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Susiję dokumentai:
Apsakymėlai [i.e. apsakymėliai]. Vilnius, 1908
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A24/895, GA255
Vilniaus universiteto biblioteka : LR254, LR2758
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 3300, Ll Kr 409
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1552, 31094 ( 2 egz.)
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла136
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : 25.М.3а. 23
Lietuvos valstybės istorijos archyvas : F.446, apr. 2, b. 772
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 20934/1895
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1141054/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai