Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Kriščiukaitis-Aišbė, Antanas (1864-1933)
Antraštė:
Naujas elementorius : vaikams dovanėlė / parašė A-iš-B
Išleidimo duomenys:
[Tilžė] : išleido M. Noveskis, 1895 ([Tilžė] : [O. von Mauderodės sp.])
Apimtis:
48 p. : iliustr. ; 16 cm
Pastabos:
A-iš-B yra Antano Kriščiukaičio-Aišbės slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 16)
Virš. iliustr. P. Žitkaus
Leidėjas ir išleid. data nurodyti viršelyje
Antr. p. vinj.
Kaina [0,10] rb
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 08
Tiražas [10000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000118937
UDK:
808.82(075.2)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1862–1904
Šifras:
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B1912
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла20
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.2-1986
Britų biblioteka : 12975. aaa. 5
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 68992/1895
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 109817/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai