Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Das litauische Taufformular vom Jahre 1559 ; [Forma chrikstima kaip baszniczas istatimæ hertzikistes Prusu ir kitosu źemesu laikoma ira]
Išleidimo duomenys:
Göttingen : Robert Peppmüller, 1875 ([Göttingen] : [Druck der Univ.-Buchdruckerei von E.A. Huth in Göttingen])
Apimtis:
XXVIII, 59, [1] p., iš jų 2 p. klaidų atitaisymo ; 22 cm
Serija:
Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts
Pastabos:
Gretut. tekstas liet., latv., lot., vok.
Iš vok. k. vertė M. Mažvydas
Parengė ir įvadą (vok. k.), p. III-XXVIII, parašė A. Becenbergeris
Antraštė lietuvių k.: p.
Spaustuvė nurodyta knygos gale
Kaina [4] mrk.
Priedas: [Adalbert Bezzenberger]. Das (angeblich altpreussische) lettische Vater-unser des Simon Grunau : [(tariamas prūsiškas) latviškas Simono Grunau „Tėve mūsų“], p. 45-57
Perspaudas iš: Forma chrikstima kaip baszniczas istatimae hertzikistes Prusu, ir kitosu źemesu laikoma ira (LB-A II 680)
Įrišta su: Rapp, Adam. Gnadenspuren. Königsberg, [1927] (LNB: GC411//99/22713)
Įrišta su: Mažvydas, Martynas. Der litauische Katechismus vom Jahre 1547. Göttingen, 1874 (LNB BKC: LC226112/1874)
Bibliogr. įvado tekste ir išnašose
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 05 17
UDK:
264-0:282
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Tema:
Krikšto įrašai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Cvok.10/875, GC411
Vilniaus universiteto biblioteka : LR384, LR9650
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 238:284.1(474.5) Li-542
Helsinkio universiteto biblioteka : 339 d 24
Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija) : B410
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб860
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : 12.XLII.5/14
Vokiečių valstybinė biblioteka (Vokietija) : 9925-2
Torunės M. Koperniko universiteto b-ka : 224716
Tartu universiteto b-ka : II 334
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 226114/1874
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai