Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Кантычкась, арба Книнга гесмю / паръ Мотњю Волончевски вискупа парвейзета иръ ишнауе ишспауста
Išleidimo duomenys:
[S.l.] : [s.n.], 1865 (Вильнюй : спаустувенъ А. Сыркина)
Apimtis:
748 p. ; 9x11 cm
Pastabos:
Atskirų giesmių antr. lot
Aprobacijos vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Vilniuje 1865 m. rugp. 9 d. (lot.) ir cenzūros Vilniuje 1865 m. rugs. 15 d. (rus.)
Rusiškomis raidėmis transliteravo J. Krečinskis
Kitų laidų antr.: Kantyczkas, arba Kninga giesmiu ; Knyga giesmių, arba Kanticzkos ; Giesmių knyga, arba Kanticzkos ; Kninga giesmių, arba Kanticzkos ; Kantyczka, arba Kninga giesmiu
Ankstesnės laidos: 1860, 1862 ; 1863 (egz. nežinomas) ; 1864 (2; 2-osios egz. nežinomi)
Lietuv. tekstas išsp. rus. rašmenimis (graždanka)
Pag. klaidinga: p. 107 pažymėtas 10, p. 352 pažymėtas 252, p. 460 pažymėtas 560, p. 533 pažymėtas 433, p. 667 pažymėtas 967
Egz. def.: trūksta antr. lapo ir p. 3-6 (LNB: A3/865//7927/76)
Egz. def.: trūksta p. 327-328, 337-338, 471-482, 521-528, 537-544 (LNB: A3/865//1011169)
Egz. def.: trūksta antr. lapo ir p. 3-54, 741-748 (LNB BKC: 851144)
Egz. def.: trūksta antr. lapo, p. 3-4 (LNB BKC: 531361)
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000121646
UDK:
245
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Susiję dokumentai:
Baranauskas, Antanas. Артою гесмесъ швинтосъ
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A3/865, SA194
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/318 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR76, LR1283, LR6693 def., LR6695
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : As 58 def. ir trūksta antr. lapo, As 62 def., As 94
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R 269
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : C140746/1865, 209704, 531361, 851144, 868100
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 74681
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1709 def., 1329/I, 1329/II def.
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-2136, R-2653, R-3706, F8225
Rokiškio krašto muziejus : K.F. 557 def.
Pedagoginis muziejus. Kaunas : Ka 334
Latvijos akademinė b-ka. Ryga : D6
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла 567 (3 egz.)
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Лит.1/350б 351
Kretingos kraštotyros muziejus : 370
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : 14587
: A 98/19
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai