Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Valančius, Motiejus (1801-1875)
Antraštė:
Pałąngos Juze : [etnografinė apysaka] / [Motiejus Kazimieras Valančius]
Išleidimo duomenys:
Wilnuje : kasztu ir spaustuwi Juzupa Zawadzki, 1863
Apimtis:
112 p. ; 14 cm
Pastabos:
Aut. nurodytas 1902 m. laidoje
Aut. pratarmė: p. 2
Aprobacija: Iszspausti dalejdu. Wilnuje 1863 metusi, Kowos 3 dienoje. Wiskupas Źamajcziu: Motiejus Wolonczauski. Дозволено Цензурою 22 Февраля 1863 года. Вильно
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : Johann Zabermann lėšos, 1873 (Tilžė : J. Reylaenderio ir sūnaus sp.)
Kaina [0,15] rb
Egz. def.: trūksta antr. lapo (LNB BKC: 681806/BKC-2)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 27
Tiražas [5000] egz.
UDK:
888.2-31
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1862–1904
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A7/873
Vilniaus universiteto biblioteka : LR272, LR1180
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R555 def.
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Va-145
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B832
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла315
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.1-845
Britų b-ka (British Library) : 20011.e.51
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C A7/873
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 681806/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai