Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Maironis (1862-1932)
Antraštė:
Terp skausmu į garbę : poēma isz dabartiniu laiku / paraszē St. Garnys
Išleidimo duomenys:
Tilzēje : spausta kasztu E. Jagamasto, 1895 ([Tilžė] : [O. von Mauderodės sp.])
Apimtis:
91 p. : vinj. ; 19 cm
Pastabos:
Aut. pratarmė: p. 3-4
St. Garnys yra Maironio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 264)
Spaustuvė nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Kaina [0,20] rb
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 25
Tiražas [1500] egz.
UDK:
821.172-1
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Tema:
Patriotinės poemos, lietuvių
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A2/895, A1003, RA/872
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/178, K.J. 1825 def., K.J. 1873
Vilniaus universiteto biblioteka : LR275 def. ir trūksta antr. lapo, LR948, LR1996
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C41524 def. ir trūksta antr. lapo
Kauno apskrities viešoji b-ka : R6989, 1R 43
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji b-ka : C71219
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S02-4633
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1351, 4917
Lietuvos istorijos instituto b-ka : LI Ga-389
Lietuvos nacionalinis muziejus : F8750 def. ir trūksta antr. lapo
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 1496, 4756, 4930
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб969
Pensilvanijos universiteto b-ka
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-2080
Vokiečių valstybinė b-ka.Berlynas : 10079
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Лит.2/21
Torunės M. Koperniko universiteto b-ka : 365.853
Britų b-ka (British Library) : 011586. b. 7. (1.)
Lietuvos centrinis valstybės archyvas : F. 446, apr. 2, b. 679, 698
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 19012/1895
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 20907/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai