Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pamatai konstitucijos ir Atsiszaukimas in lietuvius „Motinēlēs“ [raginantis šelpti besimokantį jaunimą] / [kun. J. Žilinskas, kun. J. Kaulakis, kun. M. Szedvydis, kun. A. Kaupas, kun. V. Matulaitis]
Išleidimo duomenys:
[Plymouth, Pa.], 1900 (Plymouth, Pa. : spaustuvēje „Susiv. Liet. Amer.“)
Apimtis:
15, [1] p. ; 15 cm
Pastabos:
Parašai teksto gale
Antr. p. vinj.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000123652
UDK:
3
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2847, LR2931
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B3280
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 447619/1900
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 479581/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 687967/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai