Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Paprasti rakandai ir išdarbiai iš šakų : su 74 piešiniais / vertė J.Š. ; P. Nerio išleidimas
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [P. Vileišio leid.], 1903 (Tilžėje : spauzdinta pas Otto v. Mauderodę)
Apimtis:
48 p. : vinj., iliustr. ; 18 cm
Pastabos:
J.Š. yra J. Šaulio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 364)
P. Neris yra Petro Vileišio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 662)
Pratarmė: p. 3-4
Antr. p. vinj.
Kaina 0,25 rb
Kartu įrišta: Taujenis, V. Pagerinto durpinio kūro gamybos klausimu. Kaunas, 1934 (LNB:GA210//99/7108)
Bibliogr.: Naudingos ir smagios pasiskaityti knygelės [M. Zauniūtės knygyno parduodamų knygų sarašas], p. 4 (virš.)
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000123829
UDK:
745.51(474.5)
674.2(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : B21681, GA210, A20/903
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/32
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2583, LR12071, J.R.345 trūksta virš.
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C23434
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R 89, 1R 90, 1R 744, R5264, R65919, R13849
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka : S3103
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : C769, 13834
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B2869, B8249, 31845
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-6179
Rokiškio krašto muziejus : K.F.930
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6112
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas : 2297-S, 3812-S
Panevėžio kraštotyros muziejus : GEK 4797
Kretingos kraštotyros muziejus : 17
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji b-ka : 745.5/Pa-227
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 769/1903
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 13834/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai