Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pasikalbėjimai apie dangų ir żemę / vertė iš svetimų kalbų P.A.
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : spauda ir kaštai „Vienybes lietuvninku“, 1901
Apimtis:
81 p. : iliustr. ; 17 cm
Pastabos:
P.A. yra Prano Mašioto slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 681)
Atsp. iš: Vienybė lietuvninkų. 1901, Nr. 1-11
Egz. def.: trūksta virš. (LNB BKC: C117530)
Kartu įrišta: Valdžiai spaudą leidus. Tilžė, 1905 ; Višinskis, Povilas. Vaina, arba Karė. Vinlius, 1906 ; Višinskis, Povilas. Visuotinas, lygus, slaptas ir betarpiškas balsavimas. Vilnius, 1905 ; Kautsky, Karl. Darbininkai ir visuomenė. Vilnius, 1908 ; Lassalle, Ferdinand. Apie konstituciją. Bitėnai, 1904 ; Linksmi žiedeliai. Tilžėje, 1907 (LNB: A 70/901//08/33493)
Bibliogr.: Knygos iśleistos „Vienybés lietuvninkų“, p. 2-4 (virš.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000123924
UDK:
523:087.6
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Tema:
Saulės sistema - Populiarioji literatūra
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : B44858, A49/901
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1909 trūksta virš.
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2584 trūksta virš., LR9784
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C23425
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B5167, 3134 (2 egz.)
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла444
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-10764
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 19153/1901
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 117530/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai