Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos / [surinko Jůzas Pauksztys ir kn. A. Burba]
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : kasztu ir spaustuvėje Jůzo Paukszczio, 1893
Apimtis:
496 p. ; 2 p.
Pastabos:
Sudaryt. nurodyti p. 2 ir 486
J. Paukščio pratarmė: p. 2
A. Burbos eiliuotas baig. žodis: Rankiaus užbaiga, p. 486
Antr. p. vinj.
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000125439
UDK:
398.8(474.5)
821.172-192(082)
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Tema:
Dainos, lietuvių - Tekstai
Liaudies dainos, lietuvių - Tekstai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : C9310, GC3, A1/893
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/245
Vilniaus universiteto biblioteka : LR614, LR7442
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D27412, D39000
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Li174, Li179, Li182
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 398.8(474.5) Li-182
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B605
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-6650
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб84
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.3-2332
Vokiečių valstybinė b-ka.Berlynas : 10060
Poznanės A. Mickevičiaus universiteto kalbotyros instituto b-ka : 9
Britų b-ka (British Library) : 11585. cc. 31
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 391736/1893
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 408179/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 932741/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai