Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Przybylski, Zygmunt (1856-1909)
Antraštė:
Nesiprieszink : komedija vienam akte / lenkiszkai parasze Przybylskis ; lietuviszkai sutaise Selimas
Išleidimo duomenys:
Shenandoah, Pa. : [MAD lėšos], 1897 (Shenandoah, Pa. : spaustuvėje „Garso Amerikos lietuvių“)
Apimtis:
34, [2] p. ; 17 cm
Pastabos:
Selimas yra Antano Kaupo slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 830)
Leid. nustatytas pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. orn. rėmeliuose ir su vinj.
Atsp. iš: Tėvynė, 1897, Nr. 1-3
Bibliogr.: Garso Amerikos lietuviu spaustuvej iszejo sekanczios knygos, kn. gale
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000128694
UDK:
884-22
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1570
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-3783
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 19151/1897
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai