Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Rodziewiczówna, Maria (1863–1944) (Radzevičiūtė, Marija)
Antraštė:
Dievaitis : apysaka szios gadynes : pagirta ant konkurso Kurjero Warszawsko diena 1 gegužio 1888 metůse / paraszyta Marijonos Radżevicziutes ; [iš lenkų kalbos vertė Juozas Andziulaitis-Kalnėnas]
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : kasztu ir spaustuveja Juozapo Paukszczio, [1890 [i.e. 1891]
Apimtis:
315 p. ; 20 cm
Pastabos:
Vert. kn. nenurodytas
Orig. antr.: Dewajtis
Atsp. iš: Vienybė lietuvninkų, 1890, Nr. 1-12, 27-38, 41-42, 52-53; 1891, Nr. 1-12
Tiražas [800] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000129204
UDK:
821.162.1-31
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1862–1904
Tema:
Romanai, lenkų
Lenkų literatūra - Vertimai į lietuvių
Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš lenkų
Literatūra lietuviška tematika, lenkų
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR715 trūksta virš., LR3037 trūksta virš., LR6197 trūksta virš.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B1117
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб77
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.2-3796
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C20989/1891

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai