Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Smetona, Antanas (1874-1944)
Antraštė:
Kas ir kiek gali pirktis žemės Lietuvoj : [1864, 1865, 1884, 1901 metų įstatymų žemės klausimu ištraukos] / parašė Užugirietis
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [P. Vileišio leid.], 1903 ([Tilžėje] : [spauzdintas pas Otto v. Mauderodę Tilžėje])
Apimtis:
23, [1] p. ; 17 cm
Pastabos:
Aut. pratarmė: p. 3-9
Užugirietis yra Antano Smetonos slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 959)
Spaustuvė nurodyta teksto gale
Antr. p. vinj.
Kaina 0,10 rb
Įrišta su: Kemėšis, F. Linai - ūkininko pinigai. Seinai, 1911 (LNB: GA274//99/7819)
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000130266
UDK:
338.43(474.5)(094)
63(474.5)(094)
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Susiję dokumentai:
Kemėšis, Fabijonas. Linai ūkininko pinigai. [S.l., 1911
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : GA274
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1616
Vokiečių valstybinė b-ka.Berlynas : Zq 14321. Lit. Br. Bd 5
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 69691/1903
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai