Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Свидерский, Борис Игнатьевич
Antraštė:
Trusas ir kapitolas : trumpios žinios iš politiškos ekonomijos
Išleidimo duomenys:
Vilniuje, 1896
Apimtis:
42 p. : vinj. ; 17 cm
Pastabos:
Aut. kn. nenurodytas
Spėjamas vert. iš lenkų k. Jonas Vileišis
Vert. pratarmė ir baig. žodis: p. 3-4 ir 41-42
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1897 (Tilžė : J. Schoenkės sp.)
Įrišta su: Bulvičius, Petras. Alus, vynas ir degtinė. Seinai, 1908 (LNB: GA 313//99/8126)
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000131010
UDK:
330.1
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A65/897, GA313
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/760
Vilniaus universiteto biblioteka : LR3171, LR9788, LR9866, LR9890
Kauno apskrities viešoji b-ka : R2894, R5147, Sp.2619
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : C267, 1097, 14038, 504086
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 33 Tr 249, 1125, 3302
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 330.8 Sv-42
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1575, 3533
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-369
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6187
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-3731
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : 17
Lietuvos centrinis valstybės archyvas : 41044
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai