Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Stern, Jakob (1843-1911)
Antraštė:
Įtekmė socijaliszkų sanlygų ant visų kulturos szakų / vokiszkai parasze J. Stern ; lietuviszkai verte J. Szidaras
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : kasztai ir spauda „Vienybes Lietuvninku“, 1898
Apimtis:
94 p. ; 14 cm
Pastabos:
J. Šidaras yra Juozo Bagdono slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 902)
Orig. antr.: Einfluss der sozialen Zustände auf alle Zweige des Kulturlebens
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15] dol.
Įrišta su: Barnum, Phineas Taylor. Czerknyges. Bitėnuose, 1897 (LNB: GA311//99/4590)
Bibliogr. išnašose
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000132238
UDK:
830-92
172
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1862–1904
Susiję dokumentai:
Barnum, Phineas Taylor. Czerknyges. [Bitēnai], [1897]
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A60/898, GA311
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/39
Vilniaus universiteto biblioteka : LR2844
Lietuvos istorijos instituto b-ka : St176
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 172 St.-176
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B887
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла595
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.1-557
Britų biblioteka : 08277. de. 3. (3.)

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai