Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Valszcziaus rēda ir sudas / broliams lietuviams po gudų valdžia gyvenantiems į lietuviszką kalbą perdējo ir savo kasztu iszleido Giedris
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [Petro Vileišio lėšos], 1893 (Bitēnai : spauda M. Jankaus)
Apimtis:
59 p. ; 17 cm
Pastabos:
Vert. pratarmė: p. 2
Išleid. v. nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Kaina 0,05 [!0,15] rb
Įrišta su: Verslo pelno mokesčio įstatymas. Kaunas, 1931 (LNB: GB118//99/13257)
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000132320
UDK:
353.2(476)(=882)
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1862–1904 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A33/893, GB118
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/111
Vilniaus universiteto biblioteka : LR276, LR2670
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R 823
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1964
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-2077
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : R-2077
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.2-6777
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai