Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Keleivis : geriausias laikraštis : Lithuanian weekly / [redaktorius Mykolas Paltanavičius]
Išleidimo duomenys:
South Boston, Mass. : A. Žvingilas, 1905-1979 ([Bostonas, Mas.] : [„Keleivio“ spaustuvė])
Pastabos:
Dalis teksto angl., 1905, rugpj. 3 (No. 26)
Aprašyta iš 1905-1907; 1908, No. 1-21, 25-49, 51, 52; 1910, No. 1, 5, 15-41, 43, 44, 46, 47, 51, 52; 1912, No. 18, 30, def.; 1913, No. 18, 30, 31, 33-36, 39; 1914, No. 14 ir 18, def.; 1915, No. 17, def.; 1916, Nr. 16, 22; 1917; 1918, No. 20, 28; 1919, No. 31, 38, 52; 1920, No. 1, 2, 4, 5, 8, 10-51; 1921, No. 5, 6, 11, 21, 31 ir 10, 19? 35, 47, 50, 51, def.; 1922, No. 12-15, 17-21, 23-25, 27, 29, 39 ir 16?, 22? def.; 1923, No. 17, 23, 28-30, 35, 36, 42, 47, 50 ir 27, 33, 34? def.; 1924, No. 1, 2, 6, 25, 26, 28-30; 1925, No. 8, 18, 28, 30, 32, 38-40 ir 9?, def.; 1926, No. 1-3, 6-23, 25-33, 35-45, 47 ir 46, labai def., sukarpytas; 1927, No. 27-32, 34-37, 39-41, 43, 48, 50-52; 1928, No. 11, 28; 1929, No. 1-5, 8-34, 36-49, 51, 52; 1930, No. 1, 2, 4-29, 31-52; 1931-1937; 1938, No. 1-27, 29-52; 1939; 1940, No. 1-21, 23, 24
The Traveler, 1930, saus. 2 (No. 1), saus. 8 (No. 2), saus. 22 (No. 4)-liep. 16 (No. 29), liep. 30 (No. 31)-gruod. 24 (No. 52); 1931-1937; 1938, saus. 5 (No. 1)-liep. 6 (No. 27), liep. 20 (No. 29)-guod. 28 (No. 52); 1939; 1940, saus. 3 (No. 1)-geg. 22 (No. 21), birž. 5 (No. 23), birž. 12 (No. 24)
Paantr.: geriausias visuomeniškas laikraštis : Lithuanian weekly, 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-rugs. 24 (No. 39); parankiausias darbo žmonių laikraštis : Lithuanian weekly, 1908, spal. 1 (No. 40)-gruod. 3 (No. 49), gruod. 17 (Nr. 51), gruod. 24 (Nr. 52); 1910, saus. 6 (No. 1), vas. 3 (No. 5), bal. 14 (No. 15)-rugs. 22 (No. 38); darbo žmonių laikraštis : Lithuanian weekly, 1910, rugs. 29 (No. 39)-spal. 13 (No. 41), spal. 27 (No. 43), lapkr. 3 (No. 44), lapkr. 17 (No. 46), lapkr. 24 (No. 47), gruod. 22 (No. 51), gruod. 29 (No. 52); 1912, geg. 2 (No. 18), liep. 16 (No. 30); 1913, geg. 1 (No. 18), liep. 24 (No. 30), liep. 31 (No. 31), rugpj. 14 (No. 33)-rugs. 4 (No. 36), rugs. 25 (No. 39); 1914, bal. 2 (No. 14); 1916, bal. 19 (No. 16), geg. 31 (No. 22); 1917; 1918, geg. 15 (No. 20), liep. 10 (No. 28); 1919, liep. 30 (No. 31), rugs. 17 (No. 38), gruod. 24 (No. 52); 1920, saus. 7 (No. 1), saus. 14 (No. 2), saus. 28 (No. 4), vas. 4 (No. 5), vas. 25 (No. 8), kovo 10 (No. 10)-gruod. 22 (No. 51); 1921, vas. 2 (No. 5), vas. 9 (No. 6), kovo 9 (No. 10), kovo 16 (No. 11), geg. 25 (No 21), rugpj. 3 (No 31), rugpj. 31 (No 35), lapkr. 23 (No 47), gruod. 14 (No 50), gruod. 21 (No. 51); 1922, kovo 22 (No. 12)-bal. 12 (No. 15), bal. 26 (No. 17)-geg. 24 (No. 21), birž. 7 (No. 23)-birž. 12 (No. 25), liep. 5 (No. 27), liep. 19 (No. 29), rugs. 27 (No. 39); 1923, bal. 25 (No. 17), birž. 6 (No. 23), liep. 4 (No. 27)-liep. 25 (No. 30), rugpj. 15 (No. 33), rugpj. 29 (No. 35), rugs. 5 (No. 36), spal. 17 (No. 42), lapkr. 21 (No. 47), gruod. 12 (No. 50); 1924, saus. 3 (No. 1), saus. 9 (No. 2), vas. 6 (No. 6), birž. 18 (No. 25), birž. 25 (No. 26), liep. 9 (No. 28)-liep. 23 (No. 30); 1925, vas. 18 (No. 8), bal. 29 (No. 18), liep. 8 (No. 28), liep. 22 (No. 30), rugpj. 5 (No. 32), rugs. 16 (No. 38)-rugs. 30 (No. 40); 1926, saus. 6 (No. 1)- saus. 21 (No. 3), vas. 10 (No. 6)- birž. 9 (No. 23), birž. 23 (No. 25)-rugp. 18 (No. 33), rugs. 1 (No. 35)-lapkr. 24 (No. 47); 1927, liep. 6 (No. 27)-rugpj. 10 (No. 32), rugpj. 24 (No. 34), rugs. 7 (No. 36), rugs. 14 (No. 37), rugs. 28 (No. 39)-spal. 12 (No. 41), spal. 26 (No. 43), lapkr. 30 (No. 48), gruod. 14 (No. 50)-gruod. 28 (No. 52); 1928, kovo 14 (No. 11), liep. 11 (No. 28); 1929, saus. 2 (No. 1)-saus. 30 (No. 5), vas. 20 (No. 8)-rugpj. 21 (No. 34), rugs. 4 (No. 36)-gruod. 4 (No. 49), gruod. 18 (No. 51), gruod. 26 (No. 52); 1930, saus. 2 (No. 1), saus. 8 (No. 2), saus. 22 (No. 4)-liep. 16 (No. 29), liep. 30 (No. 31)-gruod. 24 (No. 52); 1931-1937; 1938, saus. 5 (No. 1)-liep. 6 (No. 27), liep. 20 (No. 29)-gruod. 28 (No. 52); 1939; 1940, saus. 3 (No. 1)-geg. 22 (No. 21), birž. 5 (No. 23), birž. 12 (No. 24); nenurodyta, 1945-1979
Metr. paantr.: sanvaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1905-1907, 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-rugs. 24 (No. 39); geriausis darbo žmonių laikraštis, 1917, kovo 7 (No. 10)-geg. 2 (No. 18), geg. 30 (No. 22), birž. 20 (No. 25)-rugpj. 15 (No. 33), rugs. 12 (No. 32)-spal. 17 (No. 42), gruod. 5 (No. 49)-gruod. 26 (No. 52), 1918, geg. 15 (No. 20), liep. 10 (No. 28), 1919, liep. 30 (No. 31), rugs. 17 (No. 38), gruod. 24 (No. 52), 1920, saus. 14 (No. 2), saus. 28 (No. 4), vas. 4 (No. 5), vas. 25 (No. 8), kovo 10 (No. 10)-gruod. 22 (No. 51), 1921, vas. 2 (No. 5), vas. 9 (No. 6), kovo 9 (No. 10), kovo 16 (No. 11), geg. 25 (No. 21), rugpj. 3 (No. 31)
Red.: [Jonas Boleslovas Smelstorius], 1906; [Pijus Bukšnaitis], 1906-1908, rugs. 24 (No. 39); [Antanas Montvydas], 1908; [Stasys Michelsonas], 1908, spal. 1 (No. 40)-1940; Jonas Januškis, 1945-1953, birž. 24; Jackus Sonda, 1953, liep. 1-1979, geg. 15
Leidėjai: J.G. Gegužis ir draugai (J.G. Gegužis & Co), 1908, spal. 1 (No. 40)-gruod. 3 (No. 49), gruod. 17 (No. 51), gruod. 24 (No. 52); 1910, saus. 6 (No. 1), vas. 3 (No. 5), bal. 14 (No. 15)-spal. 13 (No. 41), spal. 27 (No. 43), lapkr. 3 (No. 44), lapk. 17 (No. 46), lapkr. 24 (No. 47), gruod. 22 (No. 51), gruod. 29 (No. 52); 1912, geg. 2 (No. 18), liep. 26 (No. 30); 1913, geg. 1 (No. 18), liep. 24 (No. 30), liep. 31 (No. 31), rugpj. 14 (No. 33)-rugs. 4 (No. 36), rugs. 25 (No. 39); 1914, bal. 2 (No. 14), bal. 30 (No. 18); 1916, bal. 19 (No. 16), geg. 31 (Nr. 22); 1917; 1918, geg. 15 (No. 20), liep. 10 (No. 28); 1919, liep. 30 (No. 31), rugs. 17 (No. 38), gruod. 24 (No. 52); 1920, saus. 7 (No. 1), saus. 14 (No. 2), saus. 28 (No. 4), vas. 4 (No. 5), vas. 25 (No. 8), kovo 10 (No. 10)-gruod. 22 (No. 51); 1921, vas. 2 (No. 5), vas. 9 (No. 6), kovo 9 (No. 10), kovo 16 (No. 11), geg. 25 (No. 21), rugpj. 3 (No. 31), rugpj. 31 (No. 35), lapkr. 23 (No. 47), gruod. 14 (No. 50), gruod. 21 (No. 51); 1922, kovo 22 (No. 12)-bal. 12 (No. 15), bal. 26 (No. 17)-geg. 24 (No. 21), birž. 7 (No. 23)-birž. 12 (No. 25), liep. 5 (No. 27), liep. 19 (No. 29), rugs. 27 (No. 39); 1923, bal. 25 (No. 17), birž. 6 (No. 23), liep. 4 (No. 27)-liep. 25 (No. 30), rugpj. 15 (No. 33), rugpj. 29 (No. 35), rugs. 5 (No. 36), spal. 17 (No. 42), lapkr. 21 (No. 47), gruod. 12 (No. 50); 1924, saus. 3 (No. 1), saus. 9 (No. 2), vas. 6 (No. 6), birž. 18 (No. 25), birž. 25 (No. 26), liep. 9 (No. 28)-liep. 23 (No. 30); 1925, vas. 18 (No. 8), bal. 29 (No. 18), liep. 8 (No. 28), liep. 22 (No. 30), rugpj. 5 (No. 32), rugs. 16 (No. 38)-rugs. 30 (No. 40); 1926, saus. 6 (No. 1)-saus. 21 (No. 3), vas. 10 (No. 6)-birž. 9 (No. 23), birž. 23 (No. 25)-rugp. 18 (No. 33), rugs. 1 (No. 35)-lapkr. 24 (No. 47); 1927, liep. 6 (No. 27)-rugpj. 10 (No. 32), rugpj. 24 (No. 34), rugs. 7 (No. 36), rugs. 14 (No. 37), rugs. 28 (No. 39)-spal. 12 (No. 41), spal. 26 (No. 43), lapkr. 30 (No. 48), gruod. 14 (No. 50)-gruod. 28 (No. 52); 1928, kovo 14 (No. 11), liep. 11 (No. 28); 1929, saus. 2 (No. 1)-saus. 30 (No. 5), vas. 20 (No. 8)-rugpj. 21 (No. 34), rugs. 4 (No. 36)-gruod. 4 (No. 49), gruod. 18 (No. 51), gruod. 26 (No. 52)-1943; [Stasys Michelsonas], 1930-1940; S. ir M. Michelsonai, 1943-1945, birželis; Lietuvių socialistų sąjunga, 1945, liep. 1-1979
Apimtis: [4] p., 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-gruod. 3 (No. 49), gruod. 17 (No. 51), gruod. 24 (No. 52); 1910, saus. 6 (No. 1), vas. 3 (No. 5), bal. 14 (No. 15)-rugs. 22 (No. 38); 8 p., 1910, rugs. 29 (No. 39)-spal. 13 (No. 41), spal. 27 (No. 43), lapkr. 3 (No. 44), lapk. 17 (No. 46), lapkr. 24 (No. 47), gruod. 22 (No. 51), gruod. 29 (No. 52); 1913, liep. 24 (No. 30), liep. 31 (No. 31), rugpj. 14 (No. 33)-rugs. 4 (No. 36), rugs. 25 (No. 39); 1914, bal. 2 (No. 14); 1916, bal. 19 (No. 16), geg. 31 (No. 22); 1918, geg. 15 (No. 20), liep. 10 (No. 28); 1919, liep. 30 (No. 31), rugs. 17 (No. 38), gruod. 24 (No. 52); 1920, saus. 7 (No. 1), saus. 14 (No. 2), saus. 28 (No. 4), vas. 4 (No. 5), vas. 25 (No. 8), kovo 10 (No. 10)-gruod. 22 (No. 51); 1921, vas. 2 (No. 5), vas. 9 (No. 6), kovo 9 (No. 10), kovo 16 (No. 11), geg. 25 (No. 21), rugpj. 3 (No. 31), rugpj. 31 (No. 35), lapkr. 23 (No. 47), gruod. 14 (No. 50), gruod. 21 (No. 51); 1922, kovo 22 (No. 12)-bal. 12 (No. 15), bal. 26 (No. 17)-geg. 24 (No. 21), birž. 7 (No. 23)-birž. 12 (No. 25), liep. 5 (No. 27), liep. 19 (No. 29), rugs. 27 (No. 39); 1923, bal. 25 (No. 17), birž. 6 (No. 23), liep. 4 (No. 27)-liep. 25 (No. 30), rugpj. 15 (No. 33), rugpj. 29 (No. 35), rugs. 5 (No. 36), spal. 17 (No. 42), lapkr. 21 (No. 47), gruod. 12 (No. 50); 1924, saus. 3 (No. 1), saus. 9 (No. 2), vas. 6 (No. 6), birž. 18 (No. 25), birž. 25 (No. 26), liep. 9 (No. 28)-liep. 23 (No. 30); 1925, vas. 18 (No. 8), bal. 29 (No. 18), liep. 8 (No. 28), liep. 22 (No. 30), rugpj. 5 (No. 32), rugs. 16 (No. 38)-rugs. 30 (No. 40); 1926, saus. 6 (No. 1)-saus. 21 (No. 3), vas. 10 (No. 6)- birž. 9 (No. 23), birž. 23 (No. 25)-rugp. 18 (No. 33), rugs. 1 (No. 35)-lapkr. 10 (No. 45), lapkr. 24 (No. 47); 1927, liep. 6 (No. 27)-rugpj. 10 (No. 32), rugpj. 24 (No. 34), rugs. 7 (No. 36), rugs. 14 (No. 37), rugs. 28 (No. 39)-spal. 12 (No. 41), spal. 26 (No. 43), lapkr. 30 (No. 48), gruod. 14 (No. 50)-gruod. 28 (No. 52); 1928, kovo 14 (No. 11), liep. 11 (No. 28); 1929, saus. 2 (No. 1)-saus. 30 (No. 5), vas. 20 (No. 8)-rugpj. 21 (No. 34), rugs. 4 (No. 36)-gruod. 4 (No. 49), gruod. 18 (No. 51), gruod. 26 (No. 52); 1930, saus. 2 (No. 1), saus. 8 (No. 2), saus. 22 (No. 4)-liep. 16 (No. 29), liep. 30 (No. 31)-gruod. 24 (No. 52); 1931, saus. 1 (No. 1)-vas. 4 (No. 6), vas. 18 (No. 8)-gruod. 30 (No. 53); 1936, saus. 1 (No. 1)-bal. 22 (No. 17), geg. 6 (No. 19)-gruod. 30 (No. 53); 1938, saus. 5 (No. 1)-liep. 6 (No. 27), liep. 20 (No. 29)-gruod. 28 (No. 52); 1940, saus. 3 (No. 1)-geg. 22 (No. 21), birž. 5 (No. 23), birž. 12 (No. 24); 16 p., 1912, geg. 2 (No. 18), liep. 26 (No. 30); 1913, geg. 1 (No. 18); 1914, bal. 30 (No. 18);1915, bal. 28 (No. 17); 1931, vas. 11 (No. 7); 1936, bal. 29 (No. 18); 1925, vas. 25 (No. 9)?, def. - p. 3-4; 1922, bal. 19 (No. 16)?, def., geg. 31 (No. 22)?, def. ; 1923, rugpj. 22? (No. 34), def. - p. 3-6
Matmenys: 54 cm, 1912, liep. 26 (No. 30); 1926, lapkr. 3 (No. 44), lapkr. 10 (No. 45); 55 cm, 1932, saus. 13 (No. 2), bal. 6 (No. 14); 1940, birž. 5 (No. 23); 56 cm, 1908, rugs. 29 (No. 39)-spal. 13 (No. 41), spal. 27 (No. 43), lapkr. 3 (No. 44), lapkr. 17 (No. 46), gruod. 22 (No. 51), gruod. 29 (No. 52); 1910, rugs. 29 (No. 39)-spal. 13 (No. 41), spal. 27 (No. 43), lapkr. 3 (Nr. 44), gruod. 22 (No. 51), gruod. 29 (No. 52); 1912, geg. 2 (No. 18); 1913, geg. 1 (No. 18), liep. 24 (No. 30), liep. 31 (No. 31), rugpj. 14 (No. 33)-rugs. 4 (No. 36), rugs. 25 (No. 39); 1916, bal. 19 (No. 16), geg. 31 (No. 22); 1917, bal. 19 (No. 16); 1918, geg. 15 (No. 20), liep. 20 (No. 28); 1921, vas. 2 (No. 5), vas. 9 (No. 6), kovo 9 (No. 10), kovo 16 (No. 11), geg. 25 (No. 21), rugpj. 3 (No. 31), rugpj. 31 (No. 35), lapkr. 23 (No. 47), gruod. 14 (No. 50), gruod. 21 (No. 51); 1925, liep. 8 (No. 28); 1926, saus. 6 (No. 1)-saus. 21 (No. 3), vas. 10 (No. 6)-birž. 9 (No. 23), birž. 23 (No. 25)-rugpj. 18 (No. 33), rugs. 1 (No. 35)-lapkr. 24 (No. 47); 1931, saus. 1 (No. 1)-birž. 3 (No. 23), birž. 17 (No. 25)-spal. 14 (No. 42), spal. 28 (No. 44)-gruod. 30 (No. 53); 1932, saus. 6 (No. 1), saus. 20 (No. 3), saus. 27 (No. 4), vas. 10 (No. 6)-kovo 30 (No. 13), bal. 13 (No. 15)-gruod. 28 (No. 52); 1933, saus. 18 (No. 3)-rugs. 27 (No. 39), lapkr. 29 (No. 48); 1935, saus. 2 (No. 1)-kovo 27 (No. 13), bal. 17 (No. 16), geg. 29 (No. 22), birž. 12 (No. 24)-birž. 26 (No. 26), liep. 24 (No. 30)-spal. 23 (No. 43), lapkr. 6 (No. 45), lapkr. 20 (No. 47), lapkr. 27 (No. 48), gruod. 11 (No. 50), gruod. 18 (No. 51); 1936, saus. 8 (No. 2)-bal. 1 (No. 14), bal. 22 (No. 17)-spal. 14 (No. 42), spal. 28 (No. 44)-gruod. 30 (No. 53); 57 cm, 1914, bal. 2 (No. 2), bal. 30 (No. 18); 1915, bal. 28 (No. 17); 1916, bal. 19 (No. 16), geg. 31 (No. 21); 1917, saus. 3 (No. 1)-bal. 11 (No. 15), bal. 25 (No. 17)-gruod. 26 (No. 52); 1919, liep. 30 (No. 31), rugs. 17 (No. 38), gruod. 24 (No. 52); 1922, kovo 22 (No. 12)-bal. 12 (No. 15), bal. 26 (No. 17)-geg. 24 (No. 21), birž. 7 (No. 23)-birž. 12 (No. 25), liep. 5 (No. 27), liep. 19 (No. 29), rugs. 27 (No. 39); 1935, bal. 24 (No. 17)-geg. 22 (No. 21), birž. 5 (No. 23), liep. 3 (No. 27), liep. 10 (No. 28), spal. 30 (No. 44), lapkr. 13 (No. 46), gruod. 4 (No. 49); 1936, bal. 8 (No. 15); 1940, birž. 12 (No. 24);
58 cm, 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-gruod. 3 (No. 49), gruod. 17 (No. 51), gruod. 24 (No. 52); 1910, bal. 14 (No. 15)-rugs. 22 (No. 38); 1920, saus. 7 (No. 1), saus. 14 (No. 2), saus. 28 (No. 4), vas. 4 (No. 5), vas. 25 (No. 8), kovo 10 (No. 10)-gruod. 22 (No. 51); 1923, bal. 25 (No. 17), birž. 6 (No. 23), liep. 4 (No. 27)-liep. 25 (No. 30), rugpj. 15 (No. 33), rugpj. 22 (No. 34)?, rugpj. 29 (No. 35), rugs. 5 (No. 36), spal. 17 (No. 42), lapkr. 21 (No. 47), gruod. 12 (No. 50); 1924, saus. 3 (No. 1), saus. 9 (No. 2), vas. 6 (No. 6), birž. 18 (No. 25), birž. 25 (No. 26), liep. 9 (No. 28)-liep. 23 (No. 30); 1925, vas. 18 (No. 8), vas. 25 (No. 9)?, bal. 29 (No. 18), liep. 22 (No. 30), rugpj. 5 (No. 32), rugs. 16 (No. 38)-rugs. 30 (No. 40); 1926, spal. 27 (No. 43); 1927, liep. 6 (No. 27)-rugpj. 10 (No. 32), rugpj. 24 (No. 34), rugs. 7 (No. 36), rugs. 14 (No. 37), rugs. 28 (No. 39)-spal. 12 (No. 41), spal. 26 (No. 43), lapkr. 30 (No. 48), gruod. 14 (No. 50)-gruod. 28 (No. 52); 1928, kovo 14 (No. 11), liep. 11 (No. 28); 1929, saus. 2 (No. 1)-saus. 30 (No. 5), vas. 20 (No. 8)-rugpj. 21 (No. 34), rugs. 4 (No. 36)-gruod. 4 (No. 49), gruod. 18 (No. 51), gruod. 26 (No. 52); 1930, saus. 2 (No. 1), saus. 8 (No. 2), saus. 22 (No. 4)-liep. 16 (No. 29), liep. 30 (No. 31)-gruod. 24 (No. 52); 1931, birž. 10 (No. 24), spal. 21 (No. 43); 1932, vas. 3 (No. 5); 1933, saus. 4 (No. 1), saus. 11 (No. 2), spal. 4 (No. 40)-lapkr. 22 (Nr. 47), gruod. 6 (No. 49)-gruod. 27 (No. 52); 1935, bal. 3 (No. 14), bal. 10 (No. 15), liep. 17 (No. 29); 1936, saus. 1 (No. 1), spal. 21 (No. 43); 1938, saus. 5 (No. 1)-liep. 6 (No. 27), liep. 20 (No. 29)-gruod. 28 (No. 52); 1940, saus. 3 (No. 1)-geg. 22 (No. 21); 60 cm, 1910, saus. 6 (No. 1), vas. 3 (No. 5)
Numeracija: 1912, geg. 2 (No. 18), liep. 26 (No. 30); 1913, geg. 1 (No. 18); 1914, bal. 30 (No. 18); 1915, bal. 28 (No. 17); 1931, vas. 11 (No. 7); 1936, bal. 29 (No. 18) išėjo dviejų dalių. M. 12 [i.e. 13], 1917, kovo 14 (No. 11)-gruod. 26 (No. 52)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 12 10
Savaitinis
UDK:
314.151.3-054.72(73)(=172)(054)
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - 20 amžius - Laikraščiai
Bostonas (South Boston). JAV Mas. valst.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)2623
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka
Lietuvos Mokslų Akademijos
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Lietuvos istorijos instituto b-ka
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka
Klaipėdos universiteto b-ka
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka
Amerikos lietuvių kultūros archyvas Putnamas
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Panevėžio kraštotyros muziejus
Kazimiero Grikšo asmeninė b-ka. Žaiginys
Žilvino Januškos asmeninė biblioteka

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai