Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Keleivis : geriausias laikraštis : Lithuanian weekly / [redaktorius Mykolas Paltanavičius]
Išleidimo duomenys:
South Boston, Mass. : A. Žvingilas, 1905-1979
Pastabos:
Dalis teksto angl.
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: geriausias visuomeniškas laikraštis : Lithuanian weekly, 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-rugs. 24 (No. 39); parankiausias darbo žmonių laikraštis : Lithuanian weekly, 1908, spal. 1 (No. 40)-1910, rugs. 22 (No. 38); darbo žmonių laikraštis : Lithuanian weekly, 1910, rugs. 29 (No. 39)-1940, birž. 12 (No. 24); nenurodyta, 1945-1979
Metr. paantr.: sanvaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1905-1907, 1908, saus. 2 (No. 1)-geg. 21 (No. 21), birž. 18 (No. 25)-rugs. 24 (No. 39); geriausis darbo žmonių laikraštis, 1917, kovo 7 (No. 10)-geg. 2 (No. 18), geg. 30 (No. 22), birž. 20 (No. 25)-rugpj. 15 (No. 33), rugs. 12 (No. 32)-spal. 17 (No. 42), gruod. 5 (No. 49)-gruod. 26 (No. 52), 1918, geg. 15 (No. 20), liep. 10 (No. 28), 1919, liep. 30 (No. 31), rugs. 17 (No. 38), gruod. 24 (No. 52), 1920, saus. 14 (No. 2), saus. 28 (No. 4), vas. 4 (No. 5), vas. 25 (No. 8), kovo 10 (No. 10)-gruod. 22 (No. 51), 1921, vas. 2 (No. 5), vas. 9 (No. 6), kovo 9 (No. 10), kovo 16 (No. 11), geg. 25 (No. 21), rugpj. 3 (No. 31)
Red.: [Jonas Boleslovas Smelstorius], 1906; [Pijus Bukšnaitis], 1906-1908, rugs. 24 (No. 39); [Antanas Montvydas], 1908; [Stasys Michelsonas], 1908, spal. 1 (No. 40)-1940; Jonas Januškis, 1945-1953, birž. 24; Jackus Sonda, 1953, liep. 1-1979, geg. 15
Leidėjai: J. Gegužis, 1908-1943; [S. Michelsonas (fakt. leid.)], 1930-1940; S. ir M. Michelsonai, 1943-1945, birželis; Lietuvių socialistų sąjunga, 1945, liep. 1-1979
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 12 10
Savaitinis
UDK:
314.151.3-054.72(73)(=172)(054)
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - 20 amžius - Laikraščiai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)2623

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai